تحقیق درمورد انجماد،، ملکولی، انجمادی،،

های انجمادی، به نظر می رسد حفظ و نگهداری بافت بیضه با این روش بتواند افق جدیدی در درمان ناباروری ایجاد نماید. از سوی دیگر با توجه به مرگ سلولی متعاقب انجماد، لازم است بررسی هایی در زمینه ی علل و عوامل مرگ سلولی پس از انجماد صورت پذیرد تا در صورت امکان با بهبود شرایط انجماد، از مرگ سلولی جلوگیری شود. اکثر تغییرات ملکولی متاثر از

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید