تحقیق درمورد انجماد،، ملکولی، انجمادی،،

دانلود پایان نامه

های انجمادی، به نظر می رسد حفظ و نگهداری بافت بیضه با این روش بتواند افق جدیدی در درمان ناباروری ایجاد نماید. از سوی دیگر با توجه به مرگ سلولی متعاقب انجماد، لازم است بررسی هایی در زمینه ی علل و عوامل مرگ سلولی پس از انجماد صورت پذیرد تا در صورت امکان با بهبود شرایط انجماد، از مرگ سلولی جلوگیری شود. اکثر تغییرات ملکولی متاثر از

دیدگاهتان را بنویسید