تحقیق رایگان درمورد هرزهنگاری

فاحشه کان کمبتدیها… ؛ پیامبر گرامی اسلام فرمودند: شخصی که امر منکری را فاش میسازد؛ همانند شخصی است که آن را آغاز کرده باشد.
به نمایش درآوردن تصاویر عریان و نیمه عریان و یا نمایش اعمال جنسی، از مصادیق بارز آیه و روایت مذکور بوده و عملی حرام و تعزیر آور است.(بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸، ۳۶۵-۳۶۴)
حرمت اعانه بر اثم
انتشار تصاویر و فیلمهای مبتذل و مستهجن، موجب گرفتار شدن دیگران در منجلاب گناه و فساد شده و از این جهت مصداق اعانه بر اثم است که به تصریح آیه شریفه: «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان» عملی حرام و منهی عنه است.(بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸، ۳۶۵)
باتوجه به اهمیت موضوع به چندین پرسش و پاسخ فقهی در ذیل اشاره میشود:
سؤال اول: به کدام فیلمها و عکسها مبتذل یا مستهجن صدق میکند؟
سؤال دوم: ملاک تشخیص تصویر حرام یا جایز از نظر حرمت یا جواز نگاه کردن به آنها چیست و نگاه کردن به کدام قسمت از بدنش جایز است یا غیرجایز؟
آیه الله فاضل لنکرانی:
تشخیص ابتذال و استهجان در فیلم عرفی است و بر هر فیلمی که صحنههای خلاف عفت داشته و یا به نحوی موجب مفسده اخلاقی و اجتماعی شود صدق میکند.
هر چه مفسده داشته باشد و باعث تحریک شهوت شود و نگاه به بدن همجنس اگر با قصد ریبه نباشد اشکالی ندارد مگر عورتین.
حضرت آیه الله صانعی:
تشخیص ابتذال یا استهجان با خود مکلف و عرف و مردم است.
نگاه فسادآور و نگاه به فیلمهای مبتذل حرام و تشخیص با خود مکلف است.(جنانی، ۱۳۸۱، ۵۳)
سؤال: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهای سینمایی و غیرآن در صورتی که آنان را نشناسیم جایز است؟
آیه الله خامنهای:
نگاه کردن به فیلمها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و درصورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسدهای هم بر آن مترتب نشود شرعاً اشکال ندارد. ولی باتوجه به اینکه دیدن تصویر برهنهای که شهوتانگیز است غالباً از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه میباشد؛ بنابراین دیدن آنها حرام است.(حسینیخامنهای، ۱۳۸۹، ۲۵۶)
آنچه از فتاوای عالمان اسلامی استنباط میشوداین است که ایشان به حرمت ذاتی این تصاویر هرچند هم مبتذل باشند فتوا ندادهاند بلکه صرفاً از آن جهت که مقدمه اشاعه فساد و فحشا هستند حرام هستند.
نکته دیگر هم اینکه ممکن است توهم شود که پورنوگرافی افراد کافر به دلیل عدم تقیدشان به چنین مسایلی موجب حرمت نمیشود، ولی باید گفت که آنچه ملاک حرمت قرار گرفته است، موضوع افراد نیست، بلکه ملاک جریحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی است که هرزهنگاری غیر مسلمان هم نوعاً همان خصلتی را دارد که هرزهنگاری افراد دیگر دارد.(بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸، ۳۶۹)

نکته مهم دیگری که در بحث فقهی هرزه نگاری باید مورد توجه قرار گیرد این است که گاهی ممکن است هرزه نگاری عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نکند و از این جهت حرام نباشد اما از جنبه‌ی دیگری مورد حرمت واقع شود. مانند اینکه تصویر یک شخص را با فتوشاپ یا دیگر نرم‌‌افزارهای رایانه ای تغییر دهند به طوری که حاکی از عمل جنسی او با شخصی دیگر باشد و یا تصویر او را در کنار یک خانم یا یک آقا که نمایانگر ارتباط نامشروع باشد، به معرض نمایش قرار دهند و آن را توزیع کنند. در چنین مواردی فعل ارتکابی (صرف نظر از اینکه اخلاق عمومی را جریحهدار کرده یا خیر ؟) از جهت نسبت دادن عمل نامشروع زنا یا لواط یا هر فعل حرام دیگر به شخص، حرام است.
گفتار سوم: اسناد بینالمللی
درمورد عنصر قانونی جرم هرزهنگاری در فضای سایبر باتوجه به اینکه این جرم محصول اواخر قرن نوزدهم در جوامع غربی است و بالتبع ابتدا مورد توجه محققان و قانونگذاران جوامع غربی قرار گرفت بهتر آن است که ابتدا اقدامات سازمانهای بینالمللی را بررسی و سپس سیاست کیفری حقوق داخلی را مطالعه کنیم.
درمورد پورنوگرافی در محیط سایبر قبل از تصویب کنوانسیون جرایم محیط سایبر مقررهای وجود نداشت، ولی با تصویب این کنوانسیون درسال۲۰۰۱، ماده نهم به جرایم مرتبط با هرزهنگاری کودکان اختصاص یافت. با این حال درمورد پورنوگرافی بزرگسالان سند بینالمللی وجود ندارد.(بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸، ۳۷۰)
ماده نهم کنوانسیون جرایم محیط سایبر مقرر میدارد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«۱- هریک از اعضا باید به گونهای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که درصورت لزوم براساس حقوق داخلی خود، هرگونه اقدامات عمدی و غیرحق زیر را جرمانگاری نماید:
الف) تولید هرزهنگاری کودکان به قصد انتشار از طریق سیستم رایانهای؛
ب) ارایه یا در دسترس قرار دادن هرزهنگاری کودکان از طریق سیستم رایانهای؛

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید