دانلود تحقیق با موضوع (فراشاه، ۲-نظریه، داشت:، آزمایش‌های

سال دست به آزمایش‌های گسترده ای زد و سرانجام بیان داشت: هیپنوتیزم نوعی قرض دادن است به این معنا که بیمار به صورت موقت، بخشی از خویشتن خود را در اختیار پزشک قرار دهد (فراشاه ۱۳۸۵).
۲-نظریه اطلاعاتی ۴۳
نظریه‌ی اطلاعاتی یک فرضیه ذهنی و نظری برای بیان هیپنوتیزم به عنوان بازگشت و عقب گرد از آن تابعی بودن است. شبیه به کامپیوتر چند

دیدگاهتان را بنویسید