دانلود تحقیق با موضوع ناخودآگاه

صورت خود به خودی و آگاهانه درجات خفیفی از درد را تجربه کرده‌اند،آزمودنیها به طریق اولی، درجات بالایی از درد آگاهانه را نیز تجربه نمودهاند. او می‌گوید ناظر پنهان قسمتی از ضمیر ناخودآگاه افراد است که تلقین‌های را که از آزمون گر شنیده بیان می‌کند، پس از جذب آن‌ها دیگر را به خاطر نمی‌آورد (فراشاه ۱۳۸۵).
مولفه‌های هیپنوتیزم
هر گاه

دیدگاهتان را بنویسید