دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی

قلبی و ادراری-تناسلی از جمله آن‌ها هستند(نجاریان،۱۳۸۳).
۲-۷-سبب شناسی :
۲-۷-۱-عوامل زیستی
برای اختلالات افسردگی به طور عام واختلال افسردگی اساسی به صورت خاص، علل مختلفی ذکر می شود. ازجمله این علل می توان عوامل زیستی، روانی و اجتماعی را نام برد. در مطالعات زیادی، بدکارکردی های زیستی در بیماران دچار این اختلالات گزارش شده

دیدگاهتان را بنویسید