دانلود پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی

کننده ای باشدکه بر نقش مستقیم دستگاه نورآدرنرژیک در افسردگی دلالت دارد( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۲-سروتونین. غیر از این واقعیت که SSRIها و سایر ضد افسردگی های سروتونرژیک در درمان افسردگی مؤثر واقع می شوند، داده های دیگری نیز وجود دارد که دخالت سروتونین را در پاتوفیزیولوژی افسردگی نشان می دهد( سادوک و

دیدگاهتان را بنویسید