دانلود پایان نامه ارشد درمورد گلیسین، گلوتامات، گلوتاماترژیک، N-متیل-D-

در افسردگی کاهش گابادر پلاسما، CSF و مغز مشاهده شده است. اسید آمینه های گلوتامات و گلیسین ، عصب رسانه های عمده تحریکی و مهاری CNSهستند. گلیسین و گلوتامات به مکان های مرتبط با گیرنده N-متیل-D- آسپارات(NMDA) متصل می شوند و تحریک مفرط گلوتاماترژیک می تواند سمیت عصبی ایجاد کند. نکته ی مهم اینکه در هیپوکامپ غلظت گیرنده های NMDA در حد

دیدگاهتان را بنویسید