دانلود پایان نامه با موضوع اجتناب ناپذیری

گرفته است، تا از این طریق به طور اجتناب ناپذیری به سمت کشف و فهم توانایی‌هایش سوق داده شود. روانشناسان مثبت‌نگر معتقدند که درمان مراجع محوری راجرز در کاربرد، تشابه‌های زیادی با درمان شرقی مانند ذن دارد. درمان‌های ذن اگر چه اغلب واضح و روشن بیان نشده‌اند اما (برازییر۶۲، ۱۹۹۵؛ به نقل از سلیگمن، ۲۰۰۵) کشف کرد که ذن شکلی از درمان است

دیدگاهتان را بنویسید