بیان گر اندازه ترجیحات مشتریان نسبت به یه برند در مقایسه با نزدیک ترین حریف می باشه . این موضوع ریشه در آزمایش مشتریان نسبت به اندازه توان برند در تامین نیاز های اونا می باشه .  وفاداری به برند می تونه خود یه مزیت رقابتی و مانعی جهت ورود رقبا به بازار باشه.(آکر،۱۹۹۶)

 

 

 

 

 

۱-۸-۴ کیفیت درک شده (Quality Perceived)

 

یه درک مشترک از کیفیت عمومی و لیاقت های محصول در مقایسه با اجناس رقبا که مشتری رو راضی به انتخاب برند می کنه . زیتمال کیفیت درک شده رو درک مصرف کننده از برتری محصول نسبت به محصول حریف می دونه .(زیسامل[۱]،۱۹۹۸)

 

۱-۸-۵ باخبر شدن از برند (Brand Awareness)

 

شناخت برند از توانایی تشخیص، شناسائی و به یادآوری اون به وسیله مشتریان و هم اینکه تفاوت اون از برند های دیگه پس از معرفی، مشاهده و یا شنیدن در مورد برند یا نشونه ها و یا بسته بندی اون تشکیل می شه.(آکر،۱۹۹۶)

 

۱-۸-۶ تداعی های برند (Brand Association)

 

یعنی هرچیز مربوط به برند و یا تصویر اون که تو ذهن مشتریان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به وجود میاد و می تونه مبنای واسه تفاوت مخصوصا واسه کالاهایی که تشخیص فرق ها میان برند ها واسه مشتریان سخته باشه . (آکر،۱۹۹۶)

 

۱-۸-۷ آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

 

مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل که بازاریابان جهت کسب عکس العمل دلخواه بازار هدف با هم ترکیب می کنن . ( کاتلر و آرمسترانگ ، ۱۳۸۳:۹۱۲)

 

 

 

۱-۹ خلاصه فصل

 

در این فصل اول به بیان ضرورت و ضرورت توجه به مبحث ارزش خاص برند در بازار نرم افزارهای مالی و اداری کشور پرداخته شد . توضیح و بیان مسئله تحقیق حاضر مورد تشریح قرار گرفت . هم اینکه اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف اصلی و فرعی اون تبیین گردید . سوالات و فرضیه های تحقیق هم بررسی شدن و در آخر واژه های کلیدی مورد استفاده تعریف شدن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

این فصل حاصل تحقیقات کتابخونه ای و ثانویه انجام شده در بخش موضوع تحقیق می باشه که به شکل گسترش و بررسی هر کدوم از متغیرها به همراه  نظرات بقیه محققان در همین زمینه و هم اینکه  خلاصه چند تحقیق در رابطه ارائه شده .

 

۲-۲ چهارچوب مفهومی تحقیق

 

چهارچوب مفهومی درنظر گرفته شده واسه تحقیق حاضر برابر با مطالعه  یو و همکارانش(۲۰۰۰) می باشه . این چهارچوب زیاد شده مدل آکر (۱۹۹۱) بوده در شکل زیر نشون داده شده .

 

شکل ۲-۱ : چهارچوب مفهومی تحقیق

 

 

به طور کلی آکر در مدل خود بیان می کنه :

 

  1. ارزش خاص برند هم واسه مشتریان و هم واسه شرکت موجد ارزش می باشه.
  2. ارزش ایجاد شده واسه مشتریان موجد ارزش واسه شرکت میشه .
  3. ارزش خاص برند تشکیل شده از چند بعد می باشه.

 

در این تحقیق مثل مطالعه آقای یو و همکارانش ، ما از دو روش به بررسی مدل ارزش خاص آکر می پردازیم . اول به بررسی ، شناخت و اندازه گیری روابط بین ابعاد جور واجور ارزش خاص برند و خود ارزش خاص برند می پردازیم و بعد به بررسی اندازه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان در برگیرنده فعالیت های بازاریابی بر ابعاد ارزش خاص برند می پردازیم.

[۱] Zeithaml