مقاله رایگان با موضوع جرایم سازمان یافته

واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.
همچنین ماده یک طرح دستور العمل جوامع اروپایی، در مارس ۱۹۹۰تطهیر پول را این گونه تعریف می کند:
تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده است، به منظور اختفا یا انحراف منشا غیر قانونی اموال یا کمک به هر شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت می ورزد، به منظور رهایی یافتن از آثار حقوقی اقدام وی و اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، انتقال، حرکت، حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشات گرفته است.
از این تعاریف چنین بر می آید که در عملیات پول شویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد و به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی می‌گردد.
در طول سی سال اخیر این واژه و مفهوم آن خیلی تغییر یافته است. گرچه بزهکاران، شستن عواید مجرمانه شان را سال هاست که انجام می دهند،‌یعنی قبل از این که مفهوم پول شویی به معنای امروز رایج شود. صرفنظر از زمانی که این اصطلاح برای اولین بار به کار برده شد، امروزه استفاده از این عنوان، به مانند خیلی دیگر از اصطلاحات فنی، امری عادی و معمولی است. ارائه تعریف دقیقی از این جرم که در بر گیرنده جنبه های گوناگون آن باشد، امری دشوار است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند،‌به دلیل وجود نظام های مختلف جرم انگاری، فزون تر است.از این رو ارائه تعریفی حقوقی از پول شویی که هم جامع افراد و هم مانع اغیار باشد، به سبب دامنه گسترده و جنبه های متعدد آن دشوار است.
مجموعه اقداماتی که به تطهیر این وجوه منجر می‌شود در قوانین مبارزه با پول شویی در کشورهای مختلف جرم شناخته شده است. در این تعریف عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه پول کثیف گفته می‌شود.
۳٫ ۱٫ مفهوم پول کثیف
به پول و درآمدهای کسب شده از راههای غیر قانونی و نامشروع، پول کثیف گفته می شود. به عبارت دیگر عواید مالی به وجود آمده از وقوع جرم پول کثیف محسوب میشود.
به بیان دیگر پول کثیف واقعا تمیز نمی شود، بلکه فقط در ظاهر تمیز به نظر می رسد.کار پول شویان در استفاده از فنون مخفیانه جهت ظاهری مشروع دادن به پول های کثیف مثل شعبده بازهاست.
در کنوانسیون وین در سال ۱۹۸۸ در مورد درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر به عنوان پول کثیف تایید شد ، اما در کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ گستره پول کثیف افزایش یافت. پول کثیف شامل پول های حاصل از جرایم سازمان یافته گردید و جرایم سازمان یافته از نظر کنوانسیون مذکور شامل: قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و ارتشا می باشد.
۴٫ ۱٫ انواع پول
به طور کلی می‌توان گفت پول کثیف شامل پول سیاه، خونین و خاکستری می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی انواع پول را می‌توان چنین نشان داد:
۱-۴-۱ پول سیاه: درآمد کسب شده از جرمهای سنگین مانند: قاچاق کالا. آدم ربایی. قاچاق اسلحه و دزدی.
۲-۴-۱ پول خونین: درآمد کسب شده از جرمهای قاچاق مواد مخدر و تروریسم.
۳-۴-۱ پول خاکستری: درآمد کسب شده از جرمهای سبک عملیات غیر قانونی و حتی قانونی که از نظارت دولت به دور می ماند مانند: فرار مالیاتی صاحبان فعالیتهای تولیدی و پرداخت رشوه.
۴-۴-۱ پول سفید: درآمد کسب شده از راههای قانونی و مشروع.
۵٫ ۱٫ مکان های مناسب پول‌شویی.
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پول شویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
۱٫ محل فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
۲٫ بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .
۳٫ بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
۴٫ قوانین ضد پول شویی چندان فعال نباشد .

۵٫ آثار سوء عملیات پول شویی چندان قابل توجه نباشد .
۶٫ بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
۷٫ روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی از جمله ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۸٫ به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.
۹٫ عدم کنترل نهادهای دولتی در امور اقتصادی.
۱۰٫ وجود نظام اداری نا کارآمد.
۶٫ ۱٫ آمار پول کثیف
بر اساس آمار موجود حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸٫ ۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا)حجم کل پول های کثیف در دنیاست. بر اساس برخی برآوردها ۴۷ درصد پول های کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد.۹۹  درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پولها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می روند.
۷٫ ۱٫ ایران و ریسک پول‌شویی
بر اساس یک مدل بررسی شده و آمارهای غیر رسمی ارائه شده در یک تحقیق حجم پول‌های کثیف در ایران برابر ۸٫ ۱۱ درصد حجم نقدینگی جامعه (میانگین محاسبه شده از سال ۵۲ تا ۸۰) می‌باشد.
مؤسسه «بازل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پول شویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا برآن، ایران دارای بالاترین ریسک پول شویی در جهان است. ریسک بالای پول شویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پول شویی در آن کشور است. به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومت داری بازل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پول شویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پول شویی در جهان هستند.
به گفته لمن،تلاش دیگر این مؤسسه این بوده که یک «تصویر کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد. از میان ۱۴۴ کشور موجود در این فهرست، ۳۲ کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند.پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.
نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند. به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، امریکا رتبه ۹۸ و سوئیس رتبه ۷۲ را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و امریکا بهتر است.
۸٫ ۱٫ اهداف مجرمان از ارتکاب جرم پول‌شویی
هدف از پول شویی چیست؟ پول شویان از انجام این عملیات چه چیزی را دنبال می کنند. وقتی شخص مالی را تحصیل می نماید که منشا مجرمانه دارد، تمام تلاش و سعی وی بر آنست که منبع مجرمانه آن مخفی بماند و نتیجتا اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده اند از تعقیب و مجازات مصون بمانند. همچنین تمام هم وغم خود را جهت جلوگیری از مصادره و ضبط اموال به کارمی گیرند.فرار از پرداخت مالیات، در اختیار گرفتن نبض بازارهای مالی و موسسات تجاری و انجام اهداف تروریستی از مهمترین اهدافی است که پول شویان دنبال می کنند.
پول شویی موفقیت آمیز جنایت کاران را قادر می سازد که:
۱٫ خود را از فعالیت های جنایتکارانه که به سود آوری می انجامد کنار بکشند و یا از آن فاصله بگیرند، از این رو تعقیب سازماندهی کنند گان اصلی جنایت و فعالیت های تبهکارانه دشوار می شود.
۲٫ منافع و سودهای کسب شده را از فعالیت جنایتی دور کنند، به طوری که اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.
۳٫ از منافع و مزایای این سودها بهره مند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب کنند.
۴٫ عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی و باقی را در فعالیت های اقتصادی مشروع مجدداً سرمایه گذاری نمایند.

۹٫ ۱٫ انواع پول‌شویی:
چهار گونه پول‌شویی قابل شناسایی است:
۱-۹-۱ پول‌شویی درونی: شامل پول‌های کثیفی که از فعالیت‌ مجرمانه و در داخل خاک یک کشور حاصل و در همان کشور شسته می‌شود.
۲-۹-۱ پول‌شویی صادر شونده: شامل پول‌های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می‌شود.
۳-۹-۱ پول‌شویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف بدست آمده از فعالیت‌ مجرمانه انجام شده در سایر کشورهاست که در خارج نیز شسته می‌شود.
۴-۹-۱ پول‌شویی وارد شونده: شامل پول‌هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می‌شود.
 
۱۰٫ ۱٫ مراحل پول شویی
پول شویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود. براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. به طورکلی فرایند پول شویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:
۱-۱۰-۱ جای گذاری
  اولین مرحله از فرایند پول شویی، جای گذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است که یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ های قیمتی به کار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانک های داخلی یا دیگر مؤسسـات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.
۲-۱۰-۱ لایه چینی
  این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشأ یا فعالیت های موجود آن است از طریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور صورت می گیرد.
۳-۱۰-۱ یکپارچه سازی
 آخرین مرحله در فرایند پول شویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرح های یکپارچه سازی به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود که در بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی می‌یابد. فرایند پول شویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور هم زمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمان های مجرم بستگی دارد.
۱٫۱۱٫ جرایم منشأ پول‌شویی
در خصوص معرفی جرایم منشا پول شویی برای نخستین بار بایستی برگردیم به سال ۱۹۸۸ و کنوانسیون وین که در آن تمام پول ها و درآمدهای حاصل از خرید و فروش مواد مخدر را شامل می شد،‌اما در سال ۲۰۰۰ در کنوانسیون پالرمو جرایم سازمان یافته به عنوا

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید