مقاله رایگان با موضوع فرآورده های نفتی

اقتصادی بالاتری را ایجاد می کند و در مقابل،‌ایجاد مانع بر سر راه فعالیت های مالی، رشد اقتصادی را با کندی مواجه می سازد. ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و تقاضا کننده منابع در آن متکی است. تغییر در رفتار این عناصر به عواملی بستگی دارد که سیاست گذاران با برنامه ریزی مناسب می توانند آن عوامل را تحت تاثیر قرار داده و از نظر مالی بازار را به سمتی که تمایل دارند،‌ هدایت کنند.
تغییر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (خدشه دار شدن حیثیت بین المللی کشور)
تضعیف یکپارچگی بازارهای مالی در نتیجه پول شویی و نیز افزایش میزان جرائم سازمان یافته موجب کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. زمانی که جرائم سازمان یافته گسترش یابد، فساد قضایی و اداری گسترش می یابد. گسترش فساد باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری شده و در نتیجه مانع از ورود سرمایه های جدید از خارج از کشور شده و در مواردی موجبات خروج این سرمایه ها را فراهم می آورد.
چنانچه پول شویی در هر کشوری ترویج و گسترش یابد،‌ علاوه بر ایجاد مشکلات و معضلات عدیده داخلی وجهه بین المللی آن کشور را نیز مخدوش می نماید، زیرا در جامعه جهانی کشورهایی که بهشت پول شویان محسوب می شوند، از لحاظ اعتبار بین المللی تنزل پیدا می کنند و مانع از سرمایه گذاری کشورهای دیگر و مبادلات سالم اقتصادی در سطح بین المللی می گردند.
افزایش فساد در بخش مالی
جرائم سازمان یافته می توانند به آسانی در مؤسسات مالی رخنه کرده و از دو طریق مانع از توسعه بخش مالی در کشور می شوند. نخست اینکه، همبستگی بالایی میان پول شویی و کلاهبرداری وجود دارد و لذا پول شویی از این طریق فرسایش مؤسسات مالی را در پی دارد و دوم اینکه اعتماد مشتریان که بزرگ ترین پشتوانه رشد و توسعه بازارهای مالی است، نسبت به مؤسسات مالی کاهش می یابد و این امر در بلندمدت توسعه این نهادها را پرهزینه و در مواردی غیر ممکن می کند.
از جمله انواع مفاسد مالی و اقتصادی که ضربات شدیدی بر اقتصاد ملی وارد کرده است ، رشوه می باشد.
از جمله آثار و پیامدهای رشوه، عبارتند از: تهدیدات امنیتی و کاهش شدید کارایی سیستم اداری.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است افراد شایسته به دلیل این که فردی برای به دست آوردن آن منصب اقدام به دادن رشوه کنند، از تصدی آن منصب محروم شوند، که نتیجه آن نیز بر همگان واضح و مبرهن است.

خدشه دار شدن هنجارها و ارزش های مورد اعتماد جامعه از پیامدهای دیگر این جرم است، چرا که سبب بی اعتمادی و کم کاری در سیستم اداری شده و افکار عمومی راه حل را در باند و باندبازی، قدرت و نفوذ در دستگاه می بینند.
گاه ممکن است افراد برای گرفتن یا تایید طرحی رشوه دهند، در این صورت افراد صالح از دریافت طرح یا امتیاز مورد نظر محروم شده و در نهایت سود این عمل به جیب صاحب سرمایه خواهد رفت.
ماده یک کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی نیز، ترویج و تقویت اقدامات مربوط به جلوگیری و مبارزه موثرتر با ارتشا را یکی از اهداف سه گانه خود برشمرده است.
۵-۲- تاثیرات پول شویی در بخش گمرک:
تاثیرات پول شویی در بخش گمرک دیر زمانی است در همه کشورهای دنیا نقش عمده ای در درآمد های دولت، تنظیم تجارت خارجی و تسهیلات و گسترش بازرگانی، حمل و نقل و .. ایفا می کند . گمرک تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود . گمرک در دنیای امروز علاوه بر حفظ نقش اعمال سیاست های بازرگانی و تجاری، تسریع کننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری بوده و حمایت از منافع نوپای داخلی را بر عهده داشته و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی و فرهنگی کشور نقش به سزایی را ایفا کند. این سازمان با رعایت درست قوانین بین المللی و ایجاد سرعت در تجارت باعث همبستگی و تفاهمات مشترک در سطح منطقه و جهان خواهد شد. علاوه بر این حقوق و عوارض گمرکی در بسیاری از کشورهای دنیا، عاملی بسیار مهم در تامین هزینه های کشور بوده و می تواند به تنظیم سیاست های داخلی و حمایت از محصولات ساخت هر کشور کمک کند. پول شویی در گمرک از طریق قاچاق کالا انجام می شود.

در اصطلاح گمرک وسایر دستگاه های صوری دولت، منظور از قاچاق، گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و به وجوه حاصل از آن پول سیاه اطلاق می شود.
قاچاق کالا و مواد مخدر ،‌مهم ترین عواملی هستند که می توانند در قرار گرفتن ایران در زمره مراکز پول شویی دنیا نقش مهمی را ایفا نمایند. تطهیر اموال حاصل از قاچاق کالا و مواد مخدر است. مهم ترین بازار مصرف مواد مخدر را کشورهای اروپایی تشکیل می دهند که در غرب ایران قرار دارند. بنابراین بهترین راه برای ترانزیت این مواد از شرق (افغانستان و پاکستان) به غرب (کشورهای اروپایی) است.
اصولا هر گاه معامله یک کالا یا ورود کالایی به کشورممنوع اعلام شود و این کالا به صورت غیر قانونی و پنهان وارد کشور شودگفته می شود که قاچاق انجام شده است.
پس از قاچاق مواد مخدر به عنوان پرسودترین معامله غیر قانونی بین المللی، یکی از مهمترین فعالیت های مورد توجه سازمان های تبهکاری تجارت غیر قانونی کالاست. انتقال کالاهای مسروقه به دیگر کشورها و فروش آن، فروش طلا و سنگ های قیمتی ، قاچاق پرندگان و جانوران یا برخی از اعضای آن مانند عاج فیل، شاخ کرگدن و فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از جمله فعالیت هایی است که گروه های سازمان یافته بین المللی به آن توجه خاص دارند.
در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می شود.
وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به طریق غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد ، گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر شده نباشد . کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که (cabotage) کابوتاژ ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
حمل کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع ، بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه یا اسناد خلاف واقع اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد.
۱-۵-۲ تعریف قاچاق کالا :
وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیرمجاز که شامل دو بخش زیر است:
قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی.
قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند.
۲-۵-۲ عوامل موثر بر قاچاق کالا:
عوامل موثر بر قاچاق کالا به شرح ذیل می باشند:
الف) پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاق چیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است.
عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از :
۱- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها
۲- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از طریق کلیه نواحی مرزی ، قاچاق کالا صورت می گیرد .
۳- عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سال های اخیر :در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است . در مرزهای شمالی کشور ، قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچینن چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز بیشتر در خصوص قاچاق فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می شود.
۴- عدم امکان نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی خلیج فارس و دریای عمان و نواحی جنوبی: که برای واردات قاچاق قابل توجه هستند . با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۳۰۰۰ شناور و لنج صیادی با ظرفیت ۲۰ الی ۱۰۰ تن و بیش ا ز ۶۸۰۰ قایق صیادی – و بیش از ۲۶۰۰ شناور لنج باری با ظرفیت ۳۰۰ تن در آبهای نواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند . از آنجایی که نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد، امکان قاچاق حجم بالای کالاها توسط شناورهای مذکور وجود دارد.
ب) گران و پیچیده بودن واردات رسمی:
از جمله عوامل موثر در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد . برخی از واردکنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردات می نمایند.
تعرفه های ورودی بر کالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد ، اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بالاتر باشد، تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد.
ج) سایر عوامل موثر بر قاچاق کالا:
تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است.
بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر.
چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی.
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها.
عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوی برخی
نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها.
از بین رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی های اخیر و هجوم کشاورزان به تجارت کوله باری.
۳-۵-۲ رابطه قاچاق کالا و فقر:
در صفحه بعد، را بطه قاچاق کالا (در خدمت پول شویی) با شاخص خط فقر مطلق در قالب نمودار نشان داده شده است . چنان که مشاهده می گردد، به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش یافته و رشد داشته باشد به همان نسبت شاخص خط فقر مطلق در جامعه نیز رو به افزایش گذارده است، به طوری که در سال ۱۳۶۲ که حجم کل قاچاق در حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده، شاخص خط فقر نیز به حدود

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید