منابع پایان نامه ارشد با موضوع لابرم، ۵۰%، ارناسکی۱۹۹۲۴۴).، است(کوپر

دارند)(گیب و سایدلز۱۹۹۱۴۳). مشارکت این فاکتور در پایداری احتمالا کم و تنها در بار سبک است
( کول و وارنر۱۹۹۹).
۲-۲-۳-۲- لابرم:
لابرم یک ساختار فیبری متراکم با یک سطح مقطع سه گوش است(کوپر و ارناسکی۱۹۹۲۴۴). لابرم ۵۰% به عمق حفره گلنوئید میافزاید (هاول۴۵ ۱۹۸۹) و با نقص لابرم مقاومت به جابجایی تا ۲۰% کاهش

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید