منبع پایان نامه درباره سرامیک‌ها، سل-، کامپوزیت‌هایی، فیبرها،

برای تولید اشیاء، فیلم‌ها، فیبرها، ذرات یا کامپوزیت‌هایی با شکل و سطح مناسب است که می‌توانند بعد از یک مرحله فرایند تکمیلی به صورت تجاری مصرف شوند. فرآیندهای سنتی سرامیک‌ها منجر به ساخت موادی می‌شود که ساختار میکرو در محدوده ۱ تا ۱۰۰ میکرومتر دارند. بوسیله فرایند سل- ژل می‌توان ساختار میکرو محصولات را در محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید