پایان نامه ارشد درباره شگفت انگیز

درمان تومورهای سرطانی نقش دارند.
کمپلکس‌های طلا مناسب در درمان ورم مفاصل و روماتیسم شناخته شده‌اند و بطور شگفت انگیزی دارای خواص ضد توموری هستند [۵۰] کهمپلکسهای سرطان، شکل (۱-۱۱) بخصوص برای سلول‌های مقاوم به سیس پلاتین موثر می‌باشد. البته مکانیسم عمل آنها با سیس پلاتین متفاوت است و هدف اصلی DNA نیست، بلکه سمیت آن توسط تغییر

دیدگاهتان را بنویسید