پایان نامه ارشد درباره (۱-۱۰):، رودیم، Metastatic، [۴۹]

میانجی‌گری پروتئین‌های حمل کننده آهن مانند ترانس فرین (Transferin) کاهش می‌یابد. متأسفانه توضیح واضحی از شیوه فعالیت آنها گزارش نشده است (پیوند این ترکیبات به DNA رخ نمی‌دهد و فعالیت Metastatic روی تومور دارد [۴۹] .

شکل (۱-۱۰): رودیم عنصری است فلزی با عدد اتمی ?? ودر گروه پلاتین وجود دارد. برخی از انواع کمپلکسهای آن در

دیدگاهتان را بنویسید