پایان نامه ارشد رایگان درمورد رطوبت نسبی

زمان، افت رطوبت آن ها تعیین خواهد شد. علاوه بر آن برای اندازه گیری دما، سه ترموکوپل در هوای محیط و سطح زیرین و بالای لیموترش ها نصب خواهند شد که هر ۵ دقیقه دماها به وسیله یک دستگاه جمع آوری کننده داده ذخیره خواهد شد. رطوبت نسبی هوا نیز با اندازه گیری دمای خشک و مرطوب هوا تعیین شد (اکبری و همکاران، ۱۳۸۸).
۳- ۲- روش تهیه نمونه

دیدگاهتان را بنویسید