پایان نامه ارشد رایگان درمورد نمونه برداری

(۵، ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ دقیقه و مابقی هر ۳۰ دقیقه) و برای آزمایش های کیفی نمونه برداری خواهد شد (اکبری و همکاران، ۱۳۸۸).
۳- ۱- ۴- خشک کردن در معرض نور مستقیم خورشید (روش سنتی)
در فاصله زمانی انجام پژوهش، لیموترش ها بر روی سه قطعه توری پلاستیکی با ابعاد ۱۵ در ۱۵ سانتی متر در معرض نور مستقیم خورشید پهن شدند و در طی

دیدگاهتان را بنویسید