پایان نامه با موضوع نقص توجه و بیش فعالی، اختلال نقص توجه، بیمارستان، بیش فعالی

گردند. همچنین مزیت شرکت در مطالعه که تشخیص اختلال نقص توجه و بیش فعالی و درمان آن بود، به آن ها گوشزد گردید. از دفاتر بایگانی ۶ و ۷ سال پیش از سال جاری (۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) که توسط سر پرستار محترم بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان امیرکلا در اختیار ما قرار داده شد. شماره تماس ۲۰۰ کودک که شرایط ورود به مطالعه ما رو داشتند استخراج شد و

دیدگاهتان را بنویسید