پایان نامه با کلمات کلیدی شبکه اجتماعی

دانلود پایان نامه

نیز پیشنهاد کردن روش‌های بهبود وضع موجود برای طراحان شبکه‌های اجتماعی و برنامه نویسان برای بهبود وب سایت‌ها بر اساس مشکلات پیدا شده در هنگام کار کردن افراد مختلف(کاربران و افراد متخصص) با سیستم است. LinkedIn برای ارزیابی در نظر گرفته شده است زیرا به عنوان یک شبکه اجتماعی کاری محسوب می‌شود. فقط یک وی سایت مورد بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید