پایان نامه با کلید واژه های رابط کاربر، روابط اجتماعی، ایجاد دانش، دسته بندی

اجتماعی، ایجاد و بهبود روابط اجتماعی، ایجاد دانش و اطلاعات و به اشتراک گذاری آنها و ایجاد روابط جدید با کاربرانی با علاقه مندی‌های مشترک است. شبکه‌های اجتماعی انواع بسیار متفاوتی دارند. تکنیک‌های ارزیابی رابط کاربری به دو دسته اتوماتیک و جانشین دسته بندی می شنود.[۸]تکنیک‌های اتوماتیکی که برای ارزیابی رابط کاربری و ارزیابی

دیدگاهتان را بنویسید