پایان نامه با کلید واژه های کاربردپذیری، سنجش رضایت، رابط کاربر

کاربردپذیری رابط کاربری به طور کلی استفاده می شوند عبارتند از:
• Heuristic Evaluation
• Usability Testing
این تکنیک‌ها هر یک به کشف مشکلاتی از طراحی کمک می کنند.
تکنیک‌های جانشینی هم در این مورد وجود دارد. همانند: سنجش رضایت کاربر. فرق اصلی روش‌های اتوماتیک و جانشین این است که مشکلات مشخص شده در روش جانشین همانند مشکلات

دیدگاهتان را بنویسید