پایان نامه با کلید واژه های and، سیستم۲۱، جدول۱، پرداخت:

Aesthetic and minimalist design
۹. Helps users recognize, diagnose, and recover from errors
۱۰. Help and documentation
جدول ۱: لیست ارزیابی مکاشفه‌ای Nielson

در ادامه به تفضیل به توضیح لیست موجود در جدول۱ خواهیم پرداخت:
۳-۱- دیده شدن وضعیت سیستم۲۱ :
سیستم طراحی شده باید همواره به کاربر اطلاع دهد که در چه وضعیتی قرار

دیدگاهتان را بنویسید