پایان نامه رایگان با موضوع اختلال دو قطبی، دو قطبی

دانلود پایان نامه

با فرم قرص یا شربت ادامه پیدا می کند.
o در نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله:
* خوراکی: دوز ابتدایی روزانه mg2 تجویز می شود. دوز نگهدارنده معمول، روزانه mg10 است. اگرچه تنظیم دوز دارو در دوره های دوهفته ای تا ماگزیمم mg30 در روز می تواند افزایش یابد.
۲- در اختلال دو قطبی نوع ? به صورت مونوتراپی یا درمان ترکیبی با لیتیم یا والپروات:
*

دیدگاهتان را بنویسید