پایان نامه رایگان با موضوع رسپتورهای، آریپیپرازول، دوپامین، D4

و کم توجهی به دلیل کاهش فعالیت دوپامین در قسمت های دیگری از مغز است که در این نواحی آریپیپرازول رسپتورهای دوپامین را تحریک می کند و به این ترتیب علائم منفی و اختلالات شناختی را بهبود می بخشد.
آریپیپرازول تمایل کمی به رسپتورهای D4 ، -HT2c 5وآلفا ۱ آدرنژیک و رسپتورH1 هیستامینی دارد و به رسپتورهای موسکارینی کولینرژیک متصل نمی

دیدگاهتان را بنویسید