پایان نامه های دانلودی حقوق جزا و جرم شناسی (جرم شناختی)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتكاب جرم در حال خواب
پایان نامه با موضوع وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران
پایان نامه تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
پایان نامه ارشد:تحلیل تغییرات و نوآوری های تکرار جرم در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲
پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی تعدد و تکرار جرم
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی
دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
دانلود پایان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان
پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی
پایان نامه بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان
پایان نامه بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم
پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جرم سیاسی
دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس
پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده
تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری
دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن
پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم
دانلود پایان نامه ارشد : مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)
پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی معاونت در جرم
پایان نامه ارشد :بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: قتل عمد غیر مستوجب قصاص
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
دانلود پایان نامه:شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای ۹۲-۹۰)
پایان نامه حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی
پایان نامه رشته حقوق : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه
پایان نامه ارشد با موضوع:پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم
رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی : الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
پایان نامه ارشد:نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)
پایان نامه حقوق درباره:بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی
تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
پایان نامه ارشد درباره:نقش تلویزیون در پیشگیری و ارتکاب جرم
پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی
دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
دانلود سمینار پایان نامه:وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
پایان نامه با موضوع:پیامدها و چالش های حاشیه نشینی شهر در بروز پدیده مجرمانه
پایان نامه حقوق : راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی
دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
دانلود پایان نامه حقوق درباره:جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران
پایان نامه ارشد حقوق درباره:بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
پایان نامه شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد
پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر
پایان نامه حقوق درباره:بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز
دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان كرمانشاه۱۳۸۶-۱۳۹۰
پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم
پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین كیفری ایران در جرم زایی
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری
پایان نامه بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:آموزش در پیشگیری از جرم
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح
پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت
پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی
پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست
پایان نامه رشته حقوق : جایگاه حریم خصوصی در كشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران
پایان نامه حقوق درباره:واکنش جامعه نسبت به مجرم پس از اجرای مجازات
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم ترک انفاق به همسر
پایان نامه با عنوان بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان نظریه مرتون درجرم شناسی
دانلود پایان نامه در مورد:جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری
پایان نامه مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع: مهاجرت و جرم
پایان نامه ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان
پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
پایان نامه اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران حقوق جزا و جرم شناسی
پایان نامه ارشد درباره:تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی
حلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان
پایان نامه حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
پایان نامه حقوق با موضوع جرم و بزهكاری
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم تهدید در قوانین كیفری ایران
پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه
دانلود پایان نامه ارشد:مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه :بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء
پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران
پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال ۱۳۹۳
پایان نامه حقوق: نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
دانلود پایان نامه حقوق : تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان
بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
دانلود پایان نامه ارشد:اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا وجرم شناسی موضوع: مسئولیت سبب و مباشر مادی و معنوی جرم در حقوق کیفری ایران استاد مشاور: سرکار ادامه مطلب…
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتكاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
پایان نامه رشته حقوق : مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
پایان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام

 

لینک دانلود پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

پایان نامه رشته حقوق : تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن
پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی
دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی
پایان نامه بررسی ارکان تشکیل دهنده ­ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
دانلود پایان نامه ارشد : جرم كلاهبرداری و عناصر تشكیل دهنده آن در حقوق ایران
پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه۱۳۸۶-۱۳۹۰
دانلود پایان نامه : بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»
پایان نامه با موضوع اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
پایان نامه حقوق گرایش جزاو جرم شناسی : تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی شروع به جرم در قانون جدید و قدیم
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی
دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم
پایان نامه تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم
پایان نامه معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال ۱۳۹۰
دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی
پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم
پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی
دانلود پایان نامه ارشد:محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام
دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم
دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)
پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد و راه كارهای پیشگیری از آن
پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه حقوق : تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی
پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن
پایان نامه ارشد با موضوع:توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم
پایان نامه ارشد درباره:نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران
دانلود پایا نامه ارشد:مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه
دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲
پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین ­المللی­ کیش پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:حقوق گرایش : جزاوجرم شناسی عنوان : جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی پاییز ۱۳۹۳ برای رعایت حریم ادامه مطلب…
پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن
دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه با موضوع:نظریات آنریکو فری در مورد ویژگی های جرم
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم نسل کشی در اساسنامه ایران و بین الملل کیفری
دانلود پایان نامه ارشد: تعیین آثار تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف جرم قتل
پایان نامه :بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن
دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید