مفهوم ضرر جمعي:/پایان نامه ضررهای جمعی

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. اين نوع ضرر مي‌تواند جمع كثيري از اشخاص را هدف زيان مادي و يا معنوي قرار دهد. در ضرر جمعي ممكن …

پایان نامه رهن دریایی//شرایط اختیاری رهن دریایی

شرایط اختیاری این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.   الف. شرط بیمه برای روشن‌تر …

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ های روانشناختی

تیپ های روانشناختی یونگ بر اساس تعاملها در نگرش”برونگرایی و درونگرایی” و چهار کارکرد1- حس کردن 2- شهود 3- تفکر 4- احساس . هشت تیپ روانشناختی را معرفی کرد که عبارتند از: تیپ برونگرایی متفکر: که تحقیقها مطابق با مقررات جامعه زندگی می کنند.این افراد …

پایان نامه حقوق دریاها/: تسهيل تردد بين‌المللي دريايي

کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965) عهدنامه تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)2 تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 05/03/ 1967         09/04/1965 تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس 05/03/1374    07/01/1374    31/01/1373 عهدنامه‌اي كه در 9 آوريل 1965 …

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد اعتماد سازمانی

ابعاد اعتماد سازمانی بر اساس شواهد پنج مورد به‌ عنوان ابعاد کلیدی و زیر بنایی مفهوم اعتماد توسط رابینز و جاج(2010) بیان شده‌اند که این پنج بعد عبارتند از: درستی[1]، شایستگی[2]، ثبات[3]، وفاداری[4] و صراحت[5]: * درستی: به صداقت و راستگویی بر می‌گردد. در هنگام …

پایان نامه سازگاری زناشویی/:سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده است (دهکردی، به نقل از شاکران، 1390). سازگاری زناشویی یکی از اصطلاحاتی است که به طور وسیع در مطالعات خانواده و زناشویی مورد …

نسبت‌هاي سودآوري:-پایان نامه درباره خرید سهام

نسبت‌هاي سودآوري اين گروه از نسبت‌ها نشان دهنده منابع كسب عايدي و تأثيرگذاري آن بر كل سود مي‌باشند. در حقيقت اين گروه از نسبت‌ها ميزان حاشيه امنيتي سود تحصيلي را نمايش مي‌دهند. 1- نسبت سود ناخالص: اين نسبت به تأثير غيرمستقيم بهاي تمام شده بر …

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت و قانون موضوعه

مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه 2-6-1-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی در تاریخ 7/2/1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه …

پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع درفقه حنبلی

فقه حنبلی بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی …

پایان نامه درمورد فساد عقد//تصرّفات قابض و معامله فاسد

حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد …