گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی

از صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها یاد می شود که نیازمند  آمادگی زیرساخت­های فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی می باشد. توسعه صادرات و... ادامه

عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه کارفرمایان

1تأمين پيش پرداخت و هزينه هاي پروژه قراردادهاي پيمانکاري ساخت و نصب، متشکل از بخشهاي متمايزي است و هر يک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگيري تکنولوژيها يا رويکردهاي فني جديد براي... ادامه

ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی

ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی يكي از اقلام صورت‌های مالي كه به‌عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي موردتوجه قرار... ادامه

مفهوم کیفیت حسابرسی

ساختار مالکیت مدیران شرکت‌هایی که مالکان متعدد دارند و از سهامداران عمده برخوردار نیستند، انگیزه­ی بیشتری برای مدیریت سود دارند. زیرا، هزینه­ی پردازش اطلاعات برای سهامداران جزء... ادامه