شرایط مهاجرت به گرجستان

بیشترین مدتی که برای اخذ گذرنامه گرجستان نیاز است، سه ماه است. در این مرحله مدارک باید سازمان اطلاعات گرجستان بگذرد، که در 90 درصد موارد با آن ها موافقت می شود بجز در مواردی که شخص... ادامه