نسبت‌هاي سودآوري:-پایان نامه درباره خرید سهام

نسبت‌هاي سودآوري اين گروه از نسبت‌ها نشان دهنده منابع كسب عايدي و تأثيرگذاري آن بر كل سود مي‌باشند. در حقيقت اين گروه از نسبت‌ها ميزان حاشيه امنيتي سود تحصيلي را نمايش مي‌دهند. 1- نسبت سود ناخالص: اين نسبت به تأثير غيرمستقيم بهاي تمام شده بر …

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت و قانون موضوعه

مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه 2-6-1-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی در تاریخ 7/2/1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه …

پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع درفقه حنبلی

فقه حنبلی بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی …

پایان نامه درمورد فساد عقد//تصرّفات قابض و معامله فاسد

حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد …

برج ون پارک:-پایان نامه درمورد مجتمع زیستی

برج ون پارک،مشرف به رودخانه دانوب(Sky Highliving  ) (موقعیت وین- اتریش،معمار و طراح پروژه هری سیلر و شرکاء،1999 )[1] هری سیلر و گر وه همکارانش، در سال 1992 مسئول طراحی مجموعه ای مشتمل بر 76 بلوک آپارتمانی شدند. مجموعه ی فوق، همراه با برج اصلی …

اثر امضا و مهر در چک/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

اثر امضا و مهر در چک چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. (م310 ق.ت) شرایط شکلی چک 1/1. قیدکلمه چک در روی ورقه …

تعریف و ارکان سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

مفهوم سند در مرحله اثبات واژه ی سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است[1]: به معنی عام ، سند عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، …

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:سیاست مالیاتی و حاکمیت شرکتی

تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی پس از نشانه هاي تقلب حسابداري و پناه گاه هاي مالياتي متهورانه در شركت انرون در سال 2001 ، قانون گذاران، دانشگاهيان و روزنامه نگاران همزمان به بررسي افزايش تهور گزارش هاي مالي و مالياتي در …

پایان نامه استراتژی منابع انسانی:ویژگیهای استراتژی پاداش

ویژگی های استراتژی پاداش استراتژی پاداش نشان می دهد که سازمان، برای ایجاد و توسعه ترکیب و سطوح مناسب پاداش های نقدی و غیر نقدی به منظور حمایت از استراتژی تجای چه باید بکند. این استراتژی به موارد زیر می پردازد: نیازهای استراتژی تجاری، از …

پایان نامه آموزش ذهن آگاهی/محدودیتهای ذهن ­آگاهی

تاريخچه حضورذهن مبتنی بر درمان شناختی MBCT  در ايران MBCT در ايران براي نخستين بار در يك پروژه پژوهشي مشترك بين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه كلگيري كانادا در سال 1382 معرفي گرديد. در اين پروژه اثربخشي  MBCTدر مقايسه با درمان رفتاري- شناختي …