منبع مقاله با موضوع رطوبت نسبی، دی اکسید کربن، اتحادیه اروپا

قرار می کنند.سرد کردن سریع، پایین آوردن فوری دمای لاشه در مدت یک ساعت پس از کشتار است به طوری که هیچ گونه انجمادی در لاشه رخ ندهد(Khangahi abiane, 1997).بر اساس ضوابط منتشر شده از سوی سازمان... ادامه

منبع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس

4-2-2 عملکرد بیولوژیک نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد( جدول 4-2) عملکرد بیولوژیک تحت تاًثیر تیمار رقم، باکتری و محلول پاشی قرار می‌‌گیرد و بر هم کنش رقم‌× باکتری ، رقم‌× محلول پاشی ،... ادامه

منبع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس، نمونه برداری، تحلیل داده، فیزیولوژی

طرح آزمایش به صورت کرت‌های‌ دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار با آماده سازی زمین آغاز شد. عملیات کا‌شت در کرت‌هایی به مساحت 7 متر مربع با فاصله ردیف 50... ادامه

منبع پایان نامه درمورد نمونه برداری، محصولات زراعی، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع طبیعی

برای کاهش سمیت ضروری است و بقایای گیاه در خاک به دلیل کاربرد ازتوباکتر بوده است (کومار و همکاران، 2010). نتایج تحقیقات زونگ و همکاران (2007) و بلیمو و همکاران (2007) در تلقیح باکتری‌های محرک... ادامه

منبع پایان نامه درمورد استان گلستان، ایالات متحده، ریاست جمهوری، طول فصل رشد

و اجزای عملکرد دو رقم سویا. 1-3- تاریخچه سویا لوبیا روغنی، سویا یا سوژا از گیاهان دانه روغنی و علوفه‌ای است که از قدیم الایام و حداقل 2800 سال قبل از میلاد در موطن اصلی سویا، مناطق شمال... ادامه

پایان نامه رایگان درباره ضريب، ويريال، پتانسيل، مقادير

خواهد شد، بدين صورت که به محاسبهي ضريب دوم ويريال گاز فلوئور با استفاده از پتانسيلهاي گردآوري‌شده از مجموعه پايه aug-cc-pVTZدر سطح نظري QCISD(T) پرداخته خواهد شد. 2-2) تاريخچهي محاسباتي ضريب... ادامه

پایان نامه رایگان درباره انرژي، معادله‌ي، چگالي، پتانسيل

مي‌شود: (1-26) كمترين تصحيح اختلال به‌كار برده ‌شده در سيستم مختل‌نشده، مثل: HF ياCI است. بنابراين، تابع موجي Full CI، مانند بسط يك دنباله تواني است كه، ممكن است اين توابع نامحدود، تا... ادامه

پایان نامه رایگان درباره پايه، گاوسي، اوربيتالهاي، معادله‌ي

ك خواهد بود. از اين‌رو، بهترين تابع موج تك‌دترميناني از نظر انرژي با كمينه كردن نسبت به ضرايب ، يعني: حل معادله‌ي وردشي زير به‌دست مي‌آيد.(1-9) 11-2-4-1) سيستم‌هاي پوسته باز و بسته در... ادامه

پایان نامه رایگان درباره انرژي، روش‌هاي، هندسه‌ي، بهينه‌سازي

هسته‌اي مربوط مي‌شود. در اين محاسبات اثرات الكتروني تا حدودي در ميدان‌هاي نيرو شامل شده است.. اين تقريب، موجب ارزان شدن محاسبات مكانيك مولكولي شده و امكان استفاده از آن را براي... ادامه