اثر بخشی مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­ کننده

وفاداری به برند

الیور وفاداری به برند را دست­یابی به ترجیح با دوام افراد (دیگران) برای دفاع از خود تعریف می­کند. تعریف وی شامل دو بخش است: یکی دست­یابی به ترجیح بادوام که بدان معنی است که فرد محصول را دوباره می­خرد و دیگری نیز برای دفاع از خود که معنی آن است که فرد از خود در مقابل حملات رقبا دفاع می­کند (جیل و داورا، ۲۰۱۰). همچنین جیل و داورا[۱] بیان می­کنند که با نگاهی دقیق به مفهوم وفاداری به برند، درمی­یابیم که وفاداری به برند شامل دو بعد نگرشی و رفتاری می­شود. وفاداری رفتاری به معنای آن است که خرید تکرار شده­ای توسط مصرف­کننده وجود دارد. در حالیکه وفاداری نگرشی به معنی دیدگاه­ها، اعتقادات و تمایلات مصرف کننده در ارتباط با برند است. (همان) وفاداری به برند را می­توان به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک برند نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او به برند مزبور و قصد خرید در آینده تعریف کرد. در حقیقت وفاداری به برند یک تعهدی برای خرید مجدد ایجاد می­نماید (جیل و همکاران، ۲۰۰۷).

در مدل ارزش ویژۀ برند آکر از وفاداری به عنوان اهرم تجاری برای کاهش هزینه­های بازاریابی، جذب مشتریان جدید (به صورت ایجاد آگاهی و اطمینان مجدد) و زمانی برای پاسخ به تهدیدات رقابتی یاد شده است، او همچنین وفاداری به برند را به دو صورت:

۱- میزانی که مشتری برای یک برند در مقایسه با سایر برندهای با مزیت مشابه می­پردازد.

۲- اندازه­گیری مستقیم رضایت و قصد خرید مجدد یا سفارش محصول یا خدمت تعریف کرده است (آکر، ۱۹۹۱).

جاکوبی و کینر[۲] وفاداری را به عنوان یک تعصب به نام و پاسخ رفتاری طی زمان تعریف می­کنند که در آن افراد یک نام خاص را نسبت به سایر نام­ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می­گیرد (مک مولان و روزالیند، ۲۰۰۵). وفاداری به برند به صورت تکرار خرید یا زیاد خرید کردن یک محصول یا خدمت ترجیح داده شده به صورت ثابت در آینده تعریف می­شود که نتیجتاً باعث خرید مجدد همان برند یا مجموعه­ای از برندهایی می­شود که با عوامل متعددی از جمله کیفیت محصول، شهرت برند، رضایت و غیره در ارتباط است. وفاداری به برند باعث ایجاد پیوندهای احساسی با آن برند می­شود (چاداری و هالبروک، ۲۰۰۱). به عبارتی تمایل مشتریان برای انتخاب یک محصول یا کسب و کار از بین محصولات دیگر برای نیاز  خاص (نووا، ۲۰۰۴). الیور(۱۹۹۹) وفاداری را اینگونه تعریف می­کند: یک تعهد شدید برای خرید مجدد و دوباره مشتری شدن یک محصول یا خدمت به صورت دائم در آینده علی رقم تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی بالقوه رقبا. وی بیان می­کند که وفاداری نهایی مشتری، تابعی از برتری ادراکی محصول، ثبات شخصی، قیود اجتماعی و تأثیرات هم افزایی هر یک از آن­هاست (الیور، ۱۹۹۹).

[۱] .Gill & Dawra

[۲] Jacoby & Kyner

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

دانلود پایان نامه 

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف ­کننده

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید