بازاریابی سبز پایدار-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

بازاریابی سبز پایدار-/پایان نامه آميخته بازاريابي سبز

– به سوی عصر سوم (بازاریابی سبز پایدار)

همزمان با تقاضاهای فراوان مردم و بالارفتن انتظارات آن ها و سختگیری دولت ها، دیگر عصر دوم قادر به پاسخگویی نبود. مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه اقتصاد تأثیر بسزایی روی علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوی بازاریابی سبز پایدار پیش برد.

چالشهای بارز این عصر عبارت است از: آینده‌نگری، عدالت، برابری و تأکید بر نیازها. آینده‌نگری معتقد است بازاریابی سعی دارد به رضایت مشتریان و سودآوری سرمایه گذاران منجر باشد. همچنین دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار باید نیاز نسل های بعدی را نیز ملاحظه کرد، بنابراین، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد قدرت انتخاب نسل بعد از او گرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه‌ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست (صبوری،1389،ص ص6-4)

2-1-15- سطوح بازاريابي سبز

مي توان براي فعاليت هاي بازاريابي سبز سه سطح را در نظر گرفت: سطح استراتژيك، شبه استراتژيك و تاكتیکي.

در سطح سبزسازي استراتژيك، مديريت مالي تصميم هايي درباره تجميع موضوعات محيطي و هدف هاي يك شركت با سيستم هاي بزرگ و كوچك سازماني مي گيرد. در اين سطح تغييرات بنيادي استراتژيك در فلسفه شركت به وجود مي آيد، به عنوان مثال  یک شركت استراليايي همه فرايندهاي ماشين شويي را در يك چرخه بسته سيستم بازيافت آب طراحي كرده است.

سبزسازي شبه استراتژيك، ويژگي هاي استراتژي هاي سازماني براي تجميع موضوعات محيطي با استراتژي بازاريابي و با تصميم هاي مديريتي كه به سمت رسيدن به يك مزيت رقابتي در بازارها گرايش يافته اند، است. در اين سطح شاهد تغييرات در روش سازمان هاي تجاري هستيم. به عنوان مثال برخي هتل ها براي كاهش مصرف آب از ميهمانان خود درخواست مي كنند كه حوله هاي استفاده شده را براي شستشو در كف حمام يا وان قرار دهند.

در سبزسازي تاكتیکي فعاليت هاي وظيفه اي سبز مي شوند. براي مثال در ايام خشكسالي مسئولين امور آب، شعارهايي براي مصرف بهينه و صرفه جويي بكار مي برند.

سطح تاكتیکي داراي ويژگي هايي با تصميم هاي وظيفه اي (مديران بازاريابي يا توليد) مي باشد. اين سطح به سمت رسيدن به هدف هاي مخصوص با استراتژي هاي هدايت شده با سازوكار مالي گرايش داده شده است (ماندگاری،1391،ص9)

2-1-16- تقسیم بندی بازار سبز

شواهد نشان می دهد در ایران نیز نگرانی مردم در رابطه با مسائل و مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و بخش های بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمده است.( ضیایی، 1392، ص 45)

فولر[1] در کتاب خود درصد مصرف کنندگان سبز را به صورت زیر توصیف کرده است:

2-1-16-1- سبزهای خالص واقعی[2]  (12%)

-رهبران جنبش سبز بوده و درسطح وسیعی از فعالیت های طرفدار محیط زیست شرکت می کنند.

– جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالایی دارند. ( مانند تحصیلات، درآمد، سطح شغلی)

– کمک مالی برای مسائل زیست محیطی و تعامل با سیاستمداران.

-طرفدارانی متعهد و سخت کوش هستند و از محصولاتی که توسط شرکت های دوستدار محیط زیست ساخته نشده اند دوری می کنند.(همان منبع)

2-1-16-2- سبزهای پشتیبان[3]  (6%)

– شبیه به سبز های خالص واقعی هستند با این تفاوت که در مقایسه با گروه قبل فعالیت سیاسی کمتری دارند.

-آماده برای پرداخت مقداری از پول خود برای محصولات دوستدار محیط زیست هستند.

– به طور کلی جوان هستند و ترجیح می دهند کالای سبز را رد و بدل کنند و دوست ندارند سبک زندگی خود را عوض کنند.

– جایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی دارند. (همان منبع)

[1] Fuller

[2] True Blue Greens

[3] Greenback Greens

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي تأثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد مصرف كنندگان(مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لبني شركت پگاه در شهرستان رشت)