آمریکای شمالی

۴/۷۷

۵۰۰،۲۲۴،۲۶۶

۴۵۰،۱۲۴،۳۴۴

آمریکایلاتین و کاراییب

۵/۳۴

۸۳۶،۶۸۹،۲۰۴

۹۷۲،۵۵۶،۵۹۲

اقیانوسیه/استرالیا

۳/۶۱

۹۹۰،۲۶۳،۲۱

۲۰۱،۷۰۰،۳۴

منبع: سایت جهانی اینترنت
آمارها حاکی از نابرابری در دسترسی و کاربرد فناوری و اینترنت میباشد، این نابرابری سبب کاهش اطلاعات و پسماندگی از علم روز بهویژه در کشورهای محروم میشود (چارلز[۶۲]، ۲۰۱۰).
۲-۶-۱- گزراش رسمی درباره میزان کاربران اینترنت تا آغاز سال ۲۰۱۱
اتحادیه بین‌‌المللی ارتباطات دوربرد سازمان ملل متحد اعلام کرد: تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان تا آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی به بیش از دو میلیارد نفر رسیدهاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل اتحادیه بین‌‌المللی ارتباطات دوربرد در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: “در آغاز سال ۲۰۰۰، فقط ۲۵۰ میلیون کاربر اینترنت در جهان وجود داشت”. وی افزود: “تا آغاز سال۲۰۱۱، تعداد کاربران اینترنت به دو میلیارد نفر افزایش یافت. جمعیت جهان در آغاز سال ۲۰۱۱ از ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر فراتر رفته و اکنون از هر سه نفر سکنه جهان، تقریباً یک نفر کاربر اینترنت است” (آقاجانی فشارکی، ۱۳۸۹).
اطلاعات تازهای که در پایگاه اتحادیه بینالمللی ارتباطات دوربرد منتشر شده، نشان میدهد تعداد کاربران اینترنت از یک میلیارد و هشتصد و شصت میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۹ به دو میلیارد و هشتاد میلیون نفر در پایان سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. در حالی که جمعیت جهان از شش میلیارد و هشتصد میلیون نفر فراتر رفته است، از هر سه نفر، تقریباً یک نفر کاربر اینترنت است. ۵۷ درصد کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند.
۲-۶-۲- میزان استفاده از پست الکترونیکی
یک سایت تحقیقاتی در نخستین روزهای سال ۲۰۱۱ گزارشی جامع از عملکرد اینترنت از تعداد پستهای الکترونیکی ارسال شده، دامنهها و سایتهای اینترنتی و تعداد کاربران متصل به شبکه در سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد که به صورت جداولی منتشر شد. آغاز سال نو بهانه خوبی برای انتشار آمار و ارقام سال قبل است. در این میان تحلیل روند مهمترین عوامل و ارزشهای دنیای اینترنت در سال ۲۰۱۰ اقدام بسیار مثبتی در شناخت رشد بخشهای متعدد این حوزه است. به همین منظور، مؤسسه پینگدام[۶۳] تحقیقاتی انجام داده که گزارشی از وضعیت و ارقام تکامل وب و اینترنت در سال گذشته را ارائه میکند.
در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کاربران شبکه، پست الکترونیکی امروزه و با گسترش خدمات پیامهای فوری، میکروبلاگها و شبکههای اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی از رده خارج به شمار میرود، در سال ۲۰۱۰ پیامهایی که از طریق پست الکترونیک جابجا شدند به رقم ۱۰۷ تیلیارد ایمیل ارسال شده رسید. این بدان معنی است که در هر روز ۲۹۴ میلیارد ایمیل ارسال شدهاست که از این تعداد ۸۹ درصد هرزنامه بودهاند. بنابراین ۲۶۲ میلیارد هرزنامه در هر روز به صندوق پستالکترونیکی کاربران ارسال میشود. در سال گذشته در تمام دنیا حدود ۳ میلیارد پست الکترونیک وجود داشت.
تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۰، ۲۵۵ میلیون وب سایت در سراسر دنیا فعال بودند که از این تعداد ۴/۲۱ میلیون وب سایت در سال ۲۰۱۰ ساخته شدند. از این تعداد، بیشتر این سایتها برابر با ۸/۸۸ میلیون وب سایت با دامنه نوعcom. ثبت شدهبودند و ۲/۷۹ میلیون وب سایت با دامنههای محلی فعال بودند. در رتبه سوم دامنه net. با ثبت ۲/۱۳ میلیون وب سایت و در رتبه چهارم دامنههای org. با ثبت ۶/۸ میلیون سایت قرار گرفتند (معیدفر و همکاران، ۱۳۹۰).
 ۲-۶-۳-میزان استفاده از اینترنت در ایران
براساس جدیدترین آمار منتشر شده تعداد کاربران اینترنت در ایران تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به ۱۱ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر رسید. این در حالی است که سال ۱۳۸۹ در تیرماه، این میزان ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار کاربر بود. قیمت اینترنت نیز طی سالهای اخیر تغییر چندانی نکرده اما ورود برخی خدمات اینترنت پرسرعت و بی سیم عملاً به رشد این وسیله ارتباطی منجر شدهاست. از سوی دیگر رشد سریع کاربران اینترنت در ایران، این کشور را در زمره کشورهای پرکاربر در این زمینه در قاره آسیا قرار داده و در منطقه نیز از نظر میزان کاربر در رده نخست قرار گرفته است. با این حال این میزان رشد در مقایسه با تعداد جمعیت کشور عملاً چندان وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد، به طوری که ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در ایران عملاً از ضریب نفوذ بسیاری از کشورهای همجوار خود نیز پایینتر است. براساس گزارش شرکت فناوری اطلاعات ایران، از نظر ضریب نفوذ، پس از کشورهای اسرائیل، امارات، بحرین، کویت، قطر، لبنان و اردن در مقام هشتم در منطقه قرار گرفتهاست. مقامات ایرانی پیشبینی کردهاند که در برنامه پنج ساله چهارم، با توسعه شبکه دیتای خود و افزایش ضریب نفود اینترنت به ۳۰ درصد، عملاً بیش از ۲۲ میلیون کاربر را به اینترنت متصل خواهند کرد. محبوبترین کاربریها، ایمیل با ۸۷ درصد وکسب اطلاعات با ۶۹ درصد بودهاست. معاملات بانکی و خرید و فروش از طریق اینترنت و انجام کارهای اداری با بیش از ۳۰ درصد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند (معیدفر و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۶-۴- نوع کاربریها در ایران
هنوز دادهای کمی دقیقی از شکل و نوع استفاده از اینترنت در ایران وجود ندارد اما به نظر میرسد استفادههای سرگرمکننده از اینترنت برای کاربران ایرانی به مرور در حال گسترش است. همچنین اطلاع از اخبار و وقایع خصوصاً اخباری که قابلیت انتشار در رسانههای دیگر را ندارند از جمله نیازهای اصلی کاربران ایرانی به حساب میآید، بهطوری که این موضوع، بسیاری از سایتهای خبری را در زمره پربینندهترینسایتهای ایرانی قرار دادهاست. فقدان زیرساختهای لازم برای خریدهای الکترونیکی و اینترنتی و همچنین موضوع تحریم نیز باعث شده که اساساً از این شبکه استفادهای برای تبادل کالا در داخل کشور صورت نگیرد. سیستم بانکها و بسیاری از نهادهای دولتی همچنان بر حضور مستقیم افراد در یک مکان خاص برای تبادل مالی و قانونی تأکید دارد و روشهای خرید و یا انجام یک کار از طریق شبکه بسیار معدود و انگشت شمارند.
۲-۷- اضطراب
کلمه Anxiety از کلمه لاتین Anxietas که به معنای ناآرامی میباشد، گرفته شده و به حساسیتهای جسمانی و روانی که در پاسخ به تهدید، اعم از حقیقی یا خیالی که به وسیله ارگانیزم ابراز و ایجاد میشود، اشاره میکند (فرجاد، ۱۳۷۴، ص ۱۷۶).
اضطراب یک حالت احساسی یا هیجانی است که از خصوصیات برجسته آن تولید یک حالت بیقراری و دلواپسی است و با اتفاقات زمان و شرایط مکان تناسب ندارد (معافی، ۱۳۷۰، ص۷).
به عقیده اکثر روانشناسان، اضطراب عامل اصلی و ریشه بسیاری از بیماریهای روانی است. فروید (به نقل از عظیمی، ۱۳۷۰، ص ۴۳۱) معتقد است که اضطراب نقطه حساس و اصلی کلیه واکنشهای عصبی و سرمنشأ تمام بیماریهای روانی است. در مکتب روانکاوی که فروید بنیانگذار آن میباشد، اضطراب نقش برجستهای دارد. فروید اضطراب را درد روانی نامیده است یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم، التهاب و بیماری گردد، اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر میشود، اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشکل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوهگر میشود. اضطراب هم علت محسوب میشود و هم معلول. یعنی علت بسیاری از بیماریهای روانی اضطراب است. همچنین هرگاه شخص با یک مسئله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد، احساس اضطراب میکند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir