irs

۳۸

اراللوی بزرگ

۱

۱

drs

۳۹

سرعین

۱

۱

irs

Crs= بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، drs= بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس، irs= بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس
منبع: محاسبات تحقیق
در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس که کارایی فنی بدون حضور اثرات مقیاس محاسبه می‌گردد، ۲۲ شعبه (اردبیل، تره‌بار، خلخال، خوجین، فخرآباد، نمین، بازار زرگران، بیله‌سوار، نیر، شهید بهشتی، کلور، رضی، جعفرآباد، شعبه جام جم، پیرعبدالملک، کاشانی غربی، خیابان بعثت اردبیل، امام پارس‌آباد، آبی بیگلو نمین، قره‌آغاج گرمی، اراللوی بزرگ و سرعین) به صورت کارا فعالیت می‌نمایند. در حالی که در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس که کارایی فنی اثرات مقیاس را نیز در بر دارد، تنها ۱۴ شعبه (اردبیل، خوجین، فخرآباد، نمین، نیر، کلور، رضی، شعبه جام جم، پیر عبدالملک، کاشانی غربی، امام پارس‌آباد، قره‌آغاج گرمی، اراللوی بزرگ و سرعین) دارای مقدار کارایی واحد می‌باشند. بنابراین می‌توان چنین استنباط نمود که ۸ شعبه‌ای که در حالت بازدهی نسبت به مقیاس مقدار کارایی مقیاس کمتر از واحد را نشان داده‌اند، عدم کارایی آنها تنها ناشی از عدم فعالیت در مقیاس بهینه بوده است (تره‌بار، خلخال، بازار زرگران، بیله‌سوار، شهید بهشتی، جعفرآباد، خیابان بعثت اردبیل و آبی بیگلو نمین).
از نقطه نظر مقیاس، بیش از نیمی از شعب بانک (۲۵ شعبه) که در مقیاس غیربهینه فعالیت می‌نمایند ۱۵ شعبه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس می‌باشند. لذا پتانسیل بالقوه‌ای در این شعب جهت بسط حوزه فعالیت آنها به منظور بهبود عملکرد، تعدیل هزینه‌ها و بهبود مقادیر کارایی وجود دارد.
۴ ـ ۴) خلاصه فصل
در این فصل نتایج یافته‌های تحقیق گزارش گردید. در بخش اول اطلاعات کلی شعب بانک کشاورزی استان (الگوی جنسی کارمندان و توزیع میزان تحصیلات) ارائه شد. در بخش دوم توصیف آماری داده‌های شعب بانک و در بخش سوم نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ تحقیق گزارش گردید و نتایج نشان داد که ۲۲ شعبه بانک کشاورزی در سطح استان اردبیل؛ اردبیل، تره‌بار، خلخال، خوجین، فخرآباد، نمین، بازار زرگران، بیله‌سوار، نیر، شهید بهشتی، کلور، رضی، جعفرآباد، شعبه جام جم، پیرعبدالملک، کاشانی غربی، خیابان بعثت اردبیل، امام پارس‌آباد، آبی بیگلو نمین، قره‌آغاج گرمی، اراللوی بزرگ و سرعین به صورت کارا فعالیت می‌نمایند.
نتایج به دست آمده از روش DEA نشان می‌دهد که میانگین کارایی فنی خالص شعب بانک کشاورزی استان با فرض بازدهی متغیر به مقیاس برابر ۷۸% می‌باشد و میانگین تغییرات کارایی مقیاس شعب بانک کشاورزی استان برابر ۶۸% برآورد گردیده است.
۱- میانگین کارایی فنی در شعب منتخب بانک کشاورزی استان ۷۸% می‌باشد.
۲- میانگین کارایی مقیاس در شعب منتخب بانک کشاورزی استان ۶۸% می‌باشد.
با توجه به مطالب بالا می‌توان چنین اذعان نمود که میانگین کارایی فنی در شعب منتخب بانک کشاورزی استان ۷۸% و میانگین کارایی مقیاس در شعب منتخب بانک کشاورزی استان ۶۸% می‌باشد که در نهایت فرضیه تحقیق قبول می‌گردد. پی می‌توان گفت کارایی کارایی در شعب بانک کشاورزی استان در مرز کارا (بالاتر از حد متوسط (۵۰%)) می‌باشد.
فصــل پنجـم
بحث و نتیجـه‌گیـــری
۵ـ ۱) مقدمه
کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارایی و بهره‌وری بالاتر نامید. اندازه‌گیری بهره‌وری اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. سیستم بانکداری در اقتصاد ایران، همچون سایر کشورها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می‌کند ولی به دلایل مختلف این احتمال وجود دارد که این سیستم کارا عمل نمی‌کند. هدف از این مطالعه برآورد کارایی سیستم بانکی و راههای ارتقای کارایی در این صنعت می‌باشد.
ارزیابی کارایی واحدهای مختلف یک سازمان و یا مقایسه عملکرد سازمانهای مشابه در یک صنعت به منظور ایجاد محیطی رقابتی در جهت افزایش کارایی سازمانهایی که از ویژگیهای خاصی به دلیل عدم ارتباط مستقیم افزایش محصولات با درآمدهای حاصله برخوردار هستند، می‌تواند نقش مهمی در جهت ارتقاء سطح کارایی و بهره‌وری سازمانها و نهایتاً صنعت مربوطه را داشته باشد، روش تحلیل پوششی داده‌ها با توجه به ویژگیهای خود، ‌مدل مطلوبی جهت اندازه‌گیری کارایی در سازمانهای دولتی محسوب شده و بدلیل عدم نیاز به هم دیمانسیون نمودن ورودیها و خروجیها و تعیین کارایی سازمانهای مختلف با محصولات متفاوت جهت ارزیابی عملکرد سازمانهای تحقیقاتی،‌ مشاوره‌ای و خدماتی می‌تواند کاربرد گسترده‌ای داشته باشد. با روش فوق‌الذکر می‌توان در هر سازمان خط مرزی تولید آنرا مشخص و حتی خط مرزی تولید هر صنعت را نیز تعیین نمود، همین طور با بکارگیری این روش می‌توان گام مهمی در جهت افزایش سطح کارایی شرکتها برداشته و با توسعه آن تا سطوح پائین‌تر سازمان از جمله ارزیابی عملکرد کارشناسان و مدیران، در راستای پیاده سازی آرمانهای دراز مدت دولت نقش مهمی را ایفا کرد.
اولین پیامی که از تحلیل کارایی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل به کمک تکنیک DEA گرفته می‌شود این است که منابع به صورت صحیح و بهینه بین شعب بانک کشاورزی استان اردبیل توزیع نشده‌اند. کارا بودن شعب بانک کشاورزی کلور و اراللوی بزرگ در مقایسه با شعب بانکی کشت و صنعت و دامپروری مغان و جهاد کشاورزی و مرادلوی رضی توجه مسئولین و مدیران استانی مزبور را می‌طلبد. از مجموع بررسی کارایی ۳۹ شعبه بانک کشاورزی استان اردبیل تنها ۱۴ شعبه در سطح استان کارا و مابقی ناکارا هستند.
برای درک بیشتر علت ناکارا بودن شعب مذکور، ضمن بهینه ساختن منابع و توزیع اعتبارات بین شعب از سوی مسئولین بلندپایه بانکی استان، مطالعات بیشتری در خصوص عوامل مؤثر بر ناکارایی و یا کارایی در سطح شعب بانک کشاورزی استان اردبیل لازم است. با توجه به ضرایب  به دست آمده برای هر یک از شعب بانکی استان، مقیاس اقتصادی آن شعبه که بازده فزاینده به مقیاس است، باید نسبت به توسعه و گسترش منابع از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی اهتمام ورزند و آن شعبه که مقیاس اقتصادی آن، بازده کاهنده به مقیاس است، باید نسبت به افزایش سپرده‌گذاری (نهاده‌ها) خود اقدام نماید. از مجموع (سی و نه) شعبه منتخب بانک کشاورزی استان، ۱۴ شعبه (اردبیل، خوجین، فخرآباد، نمین، نیر، کلور، رضی، شعبه جام جم، پیر عبدالملک، کاشانی غربی، امام پارس‌آباد، قره‌آغاج گرمی، اراللوی بزرگ و سرعین) دارای کارایی ۱۰۰% می‌باشند، تعداد ۳ شعبه استانی دارای بازده کاهنده به مقیاس و ۳۰ شعبه استانی دارای بازده فزاینده به مقیاس می‌باشند. پیام دیگر استفاده از تکنیک فوق‌الذکر، این است که می‌توان اعتبارات را بر اساس عملکرد سالانه و یا فصلی واحدهای اجرایی تخصیص داد.
افزون بر موارد فوق؛ بانکداری الکترونیک با ایجاد امکاناتی از قبیل ATM، پوز (فروش نقطه‌ای)، ساتنا و … موجب تسهیل در امور اقتصادی نیز شده است چرا که اگر در مقام مقایسه برآئیم زمانی که جهت برداشت وجه از دستگاههای ATM صرف می‌شود غیر قابل مقایسه با حضور در صفهای طولانی بانک، پرکردن فیش درخواست وجه و … است.
۵ ـ ۲) نتیجه‌گیری
تحقیق حاضر به برآورد کارایی شعب منتخب بانک کشاورزی در استان اردبیل و همچنین عوامل مؤثر بر آن پرداخته است.
در این تحقیق در مورد کارایی شعب منتخب بانک کشاورزی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) بحث شده است. این متد (DEA) که تکنیک برنامه‌ریزی خطی را به کار می‌گیرد. از جمله روشهای ناپارامتریک تخمین توابع هم مقداری تولید (تولید یکسان) می‌باشد. روش برنامه‌ریزی خطی DEA را می‌توان برای سازمانهایی به کار برد که با چند نهاده و چند ستاده سر و کار دارند. روش DEA به عنوان یک ابزار عمومی و مدیریتی در تحلیل‌های تجربی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در مورد بنگاههایی که برای آنها آمار قیمت وجود ندارد و یا در تعلیم نیروها نقشی نداشته باشند، به کار می‌رود. روش DEA دارای این مزیت است که روش برنامه‌ریزی خطی به واحد اندازه‌گیری حساس نسبت و نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌توانند دارای واحدهای مختلفی باشند. روش DEA یک روش مدیریتی است و کارایی بنگاه را به طور نسبی بر اساس بهترین عملکرد[۵۵] تشخیص می‌دهد. برای تحلیل DEA در تخمین تابع تولید یکسان به پیش فرض خاصی در مورد شکل تابع نیازی نیست.
مدل DEA بر مبنای حدأقل‌سازی عوامل تولید با فرض بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به مقیاس و یا برای حداکثرسازی عوامل تولید با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و یا با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.
فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس هنگامی مناسب است که همه بنگاهها در مقیاس بهینه عمل کنند، در فضا و شرایط رقابت ناقص، موانعی همچون محدودیت سرمایه‌گذاری وجود دارد که موجب می‌شود بنگاه در مقیاس بهینه فعالیت نکند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است