پایان نامه : تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها

مشخص كردن فرآيند اداري استاندارد شده جهت استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري ممكن است در عمل امكانپذير نباشد. فرآيند غربال كردن و انتخاب فرصتهاي سرمايه گذاري ممكن است از يك شركت به شركت ديگر تفاوت كند. زماني كه مبلغ سرمايه گذاري در سطح بالا و قابل توجه باشد، در اين صورت ممكن است تعيين و تصويب نهائي فرصتهاي سرمايه گذاري به عهده مديريت سطح عالي گذاشته شود. مديران سطح عالي ممكن است خود افرادي را به عنوان نماينده تعيين كنند كه تعيين و تصويب فرصتهاي سرمايه گذاري بزرگ به عهده آنان باشد. در بعضي مواقع نيز تعيين و تصويب فرصتهاي سرمايه گذاري بزرگ به عهده هئيت مديره يا مجمع عمومي شركت گذاشته مي شود. در بعضي مواقع كه مبلغ سرمايه گذاري در سطح پاييني باشد، مديران عالي به مديران اجرائي اجازه مي دهند تا سطح مبلغ معيني بدون نياز به تصويب مديريت سطح عالي هزينه كنند. پس از اينكه فرصتهاي سرمايه گذاري انتخاب شدند وجوه مورد نياز جهت انجام سرمايه گذاري از سوي امور مالي تخصيص داده مي شود.

 

۲-۴-۶-۱۱ نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه گذاري

يك جنبۀ بسيار مهم در فرآيند اجراي فرصتهاي سرمايه گذاري نظارت و كنترل است. پيگري و مقايسه بين عملكرد واقعي با انتظارات و برآوردهاي اوليه نه تنها به دستيابي انتظارات برآوردي كمك مي كند، بلكه به ما كمك مي كند تا از روشهاي دقيق تري جهت پيش بيني هاي آتي استفاده كنيم (اسماعیل پور،۱۳۸۱).

۲-۵ مفاهیم عملکرد و ارزش

۲-۵-۱ تعریف ارزش

ارزش واژه ای عمیق و بنیادی اما با نگاهی نو در ادبیات علمی مطرح است. امروزه، موفقیت، کسب و کار و استمرار و پایداری آن با توجه به ارزش های مورد نظر همه ذینفعان تحقق می یابد.

در راستای اینکه هدف شرکتی به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت است، ارزش با قیمت بازار سهام عادی شرکت ها تعیین می شود که در واقع انعکاس تصمیمات سرمایه گذاری در بازده شرکتی هستند. مدیران یک شرکت به منظور بالا بردن ارزش شرکت برای سهامداران باید بهترین ترکیب تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود را انتخاب کنند. ارزش مرکب و ارزش زمانی پول دارای مفاهیم کلیدی در ارزشیابی هستند (بکایی، ۱۳۸۸).

از آنجائیکه سود مالی نقدی تنها چیزی است که سرمایه گذار از خرید سهام عادی به دست می آورد بنابراین مبنای ارزشیابی سهام قرار بگیرند و سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن مطلوبیت منتظره خود که تابعی از بازده مورد انتظار و ریسک است را دارند. ارزش نه تنها بستگی به سهم و یا خود شرکت دارد، بلکه به سایر سهام در دسترس برای سرمایه گذاری نیز بستگی دارد. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می گیرد و نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می گیرد، هدف ارزش گذاری، همچنین به عوامل گوناگونی مانند محیط اقتصادی، استفاده بالقوه دارایی، زمان برآورد ارزش، میزان کمیابی نسبی و جایگزینی، موقعیت دارایی، میزان نقدشوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی دارایی بستگی دارد که در زمان های مختلف ممکن است تغییر کند (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵).

ارزش های مالی در حقیقت بهای دارایی است که بصورت مختلف تعیین می گردد، نظیر ارزش اسمی، ارزش تاریخی (قیمت تمام شده)، ارزش متعارف، ارزش معاملاتی (بازار)، ارزش ذاتی (فعلی). به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد.

 

۲-۵-۲ ارزش شرکت

تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار، علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد.

محیط اقتصادی و عملکرد بنگاه اقتصادی در صنعت بر ارزش اوراق بهادار  و نرخ بازدهی آن مؤثر است. با تبیین ارزش شرکت در فرآیند ارزشیابی اوراق بهادار، شواهدی بدست می آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیری نمود و در خصوص بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت، راهکارهای عملی و اجرایی ارائه نمود. دارایی های مالی از جمله دارایی های نامشهودند که دارای منفعت با ارزش معمول نقدشوندگی در آینده است. دارایی های مالی در حقیقت انواع اوراق بهاداری هستند که بر اساس آن ارزش شرکتی محاسبه می گردد و عبارتند از اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی.

برای ارزیابی انواع اوراق بهادار یا به عبارتی دارایی های مالی برای تعیین ارزش شرکت از مبانی ریاضیات مالی نیز استفاده می شود. ارزش دارایی های مالی به چند دسته تقسیم می شود که هر یک از این ارزش ها بر پایه مبانی مربوط به خود تعیین می شوند و مفهوم ویژه ای دارند (راهنمای رودپشتی، نیکو مرام، شاه وردیانی، ۱۳۸۵، ص ۹۶).

 

۲-۵-۳  مفاهیم مختلف ارزش

مفاهیم متعددی برای تعیین ارزش دارایی های مالی وجود دارد که عبارتند از:

ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش بازار، ارزش با فرض انحلال شرکت، ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت، و ارزش ذاتی سهام یک شرکت و ارزش افزوده اقتصادی (راهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵)، که در ذیل به تعریف هر کدام پرداخته می شود.

 

۲-۵-۳-۱ ارزش اسمی

به موجب ماده ۲۶ اصلاحیه قانون تجارت، ارزش اسمی عبارت است از ارزشی که روی ورقه سهم یا برگ سهم نوشته شده است که به آن مبلغ اسمی سهم نیز گفته می شود.

 

۲-۵-۳-۲ ارزش دفتری

ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با استفاده از این معیار ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده های تاریخی تعیین می گردد. در حقیقت همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت درج می شود. ارزش دفتری یک دارایی ثابت تفاوت بهای تمام شده از استهلاک انباشته یا ذخیره مربوطه است. ارزش دفتری سهام عادی مساوی است با مجموع حقوق صاحبان سهام که متعلق به سهام عادی است و برای محاسبه آن از تقسیم مجموع حقوق متعلق به سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی نزد سهامداران استفاده می شود.

 

۲-۵-۳-۳ ارزش بازار (روز)

ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایی. مبنای تعیین قیمت بازار اوراق بهادار، روند خرید و فروش آن در بورس اوراق بهادار است. به این ارزش، ارزش مبادله نیز گفته می شود. در تعیین قیمت بازار عوامل مداخله گر نظیر عرضه و تقاضا، وضعیت شرکتی، زمان، نوع فعالیت، عملکرد شرکتی، مدیریت، سهامداران، وضعیت اقتصادی سیاسی فرهنگی، محدوده جغرافیایی و روابط غیر رسمی دخالت دارد.

 

۲-۵-۳-۴  ارزش با فرض تداوم فعالیت

ارزش با فرض تداوم فعالیت یعنی ارزش شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی که قرار است فعالیت آن ادامه یابد. در این روش توانایی شرکت از نظر حجم فروش و ایجاد سود مبنای سنجش ارزش شرکت می باشد، به عبارتی بر مبنای قدرت سودآوری که لازمه تداوم فعالیت است، ارزیابی می شود.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله :

۲-۵-۳-۵ ارزش با فرض انحلال شرکت

ارزش شرکت بر اساس این مفهوم عبارت است از وجوه نقدی که پس از انحلال شرکت باقی مانده بین سهامداران و مالکان شرکت تقسیم خواهد شد. به ارزش محاسبه شده در این روش، ارزش نهایی یا ارزش تصفیه هر سهم گفته می شود، بر اساس رابطه زیر ارزش هر سهم محاسبه می گردد.

 

۲-۵-۳-۶ ارزش ذاتی (ارزش جاری)

زمانی از این مفهوم استفاده می شود که مسئله سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه یک شرکت مطرح می گردد. سرمایه گذاران با این اهداف که حداکثر بازده را بدست آورند، ارزش شرکت را ارزیابی می کنند. معمولاً ارزش ذاتی را ارزش سرمایه گذاری نیز می نامند. ارزش ذاتی یک قلم دارایی عبارت است از مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از یک قلم دارایی بر پایه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید