تحقیق درمورد آپوپتوز، (۶۶)، P53، ۳-۱-۵-۱

ای بر بیان ژن های آپوپتوزی شرکت کننده در مسیر میتوکندریایی سلول های زایای بیضه ی موش حاکی از افزایش بیان ژن BCL2 و کاهش بیان ژن Bax بود (۶۳)

شکل ۱-۱-مسیرهای شرکت کننده در رخداد آپوپتوز (۶۶)
P53 3-1-5-1
P53عامل حساس به آسیب DNA است که با فعالیت خود در هنگام آسیب DNA باعث توقف سیکل سلولی و ایجاد

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید