تضاد در جنسیت

با مروری بر تعاریف مختلف خانواده این نکته آشکار می‌شود که در بیشتر این تعاریف دو عنصر تخالف جنسی و رابطه جنسی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، رکن اصلی مفهوم خانواده را تشکیل می‌دهد. عنصر تخالف جنسی (یک مرد و یک زن) در معارف اسلامی‌جزء ارکان اصلی تشکیل ساختار خانواده بوده و خلاف آن به هیچ روشی پذیرفته شده نیست. آیات بسیاری در قرآن زشتی خلاف این رابطه را گوشزد نموده، آن‌را مستحق سرزنش و عقاب می‌داند[۱]. از جمله در کلامی‌که می‌فرماید: ا تَاتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمینَ (۱۶۵) وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ ازْواجِكُمْ بَلْ انْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (۱۶۶) (شعرا۱۶۵و۱۶۶) چرا در میان جهانیان شما به مردان رو مى‏آورید؟ (۱۶۵) و همسرانى كه خدا براى شما آفریده است ر‌ها مى‏كنید؟ شما قوم متجاوزى هستید.» (۱۶۶)

سوال مطرح شده در آیه فوق استفهامی‌انکاری است که توبیخ را می‌رساند (طباطبایی، ج ۱۵، ۱۳۷۴) و به انتقاد از اعمال ناشایست و بخشی از انحرافات اخلاقی پرداخته، مهمترین نقطه انحراف، انحراف جنسی و هم جنس گرایی می‌باشد. (مکارم شیرازی، ج ۳، ۱۳۷۳) مِنَ الْعالَمینَ به صورت قید برای قوم محتمل است بدین معنا باشد که تنها شما از میان جهانیان این انحراف را پیش گرفته‌اید و این با بعضی از تواریخ نیز هماهنگ است که نخستین قومی‌که هم جنس گرایی را به صورت وسیعی مرتکب شدند قوم لوط بودند. (نجفی خمینی، ج ۵، ۱۳۹۸ق) این انحرافات جنسی، تجاوز و طغیان است و این چنین روابط نادرست (همجنس گرایی) تجاوز به حریم ارزش هاست و با لفظ «عادُونَ »بیان گردیده است.

همچنین در سخنی دیگر می‌فرماید:«شما از روی شهوت به سراغ مردان می‌روید و از زنان صرف‌نظر می‌کنید بلکه شما گروهی اسراف پیشه‌اید» (۸۱، اعراف). چه انحرافی از این بدتر و بالاتر که وسیله تولید نسل را که رابطه زن و مرد است و خداوند آن رابه طور غریزی در هر انسانی قرار داده، ر‌ها کنند و سراغ «جنس موافق» بروند کاری که اصولا برخلاف فطرت و ساختمان طبیعی جسم و روح انسان و غریزه تحریف نایافته اوست.

در پایان عنوان می‌دارد که بلکه شما جمعیت اسراف کارید یعنی از حدود الهی قدم بیرون گذارده و در سنگلاخ انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده‌اید. (مکارم شیرازی، ج ۲، ۱۳۷۳) شما در انجام فساد از حد و اندازه گذشته‌اید تا آنجا که از عمل معمول و رایج (رابطه با زنان) به عمل غیر معمول تجاوز کرده اید. با این عمل خود، گناهی بس بزرگ و زشت می‌کنید که پیش از شما کسی مرتکب نشده است. وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ‏ (عنکبوت، ۲۹) آیا راه تكثیر نسل انسان را قطع مى‏كنید؟ و در جایی دیگر (نمل، ۵۵) هشدار می‌دهد که بَلْ ا َنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، یعنی با اینکه شما به زشتی این کار آگاهید، مانند کسانی که شناعت و عواقب وخیم آن را نمی‌دانند و جاهل و نادان هستند رفتار می‌کنند این امکان نیز وجود دارد که مقصود از جهالت این باشد که شما به عاقبت و پیآمد این کار ننگین جاهل و نادانید. (الطبرسی، ج ۴، ۱۳۷۹ق) [۲]

صدور عمل نادرست چنان‌چه بین دو مرد باشد، لواط، بین دو زن، مساحقه[۳] و بین زن و مرد، زنا نامیده می‌شود. (موسوی سبزواری، ج ۷، ۱۴۰۹) از همه این اعمال در آموزه‌های دینی به صراحت نهی شده است. در نهی از زنا می‌فرمایدوَ لاتَقْرَبُوا الزِّنى ‏انَّهُ كانَ فاحِشَه وَساءَ سَبیلا (اسرا، ۳۲) در نهی از لواط و سحق می‌فرماید: ِانَّكُمْ َتَاتُونَ الْفاحِشَه ما سَبَقَكُمْ بِ‌ها مِنْ احَدٍ مِنَ الْعالَمینَ (عنکبوت، ۲۸) و آیه وَ لاتَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْ‌ها وَ ما بَطَنَ (انعام، ۱۵۱) که ظهورش در عموم است.

روابط نهی شده در آموزه‌های قرآن مجموعه‌ای است از فحشاء، اسراف، جرم تجاوز، ظلم، خبایث، جهالت و فسق. (قرائتی، ج ۵، ۱۳۸۲)

لواط، تجاوز به حقوق زنان در جامعه است. قوم لوط از زن‌ها اعراض کردند زن‌ها هم چون دیدند که مردان اقبال به آن‌ها ندارند آن‌ها هم بین خود یک معصیت دیگری اختراع کردند. زن‌ها نیز با یکدیگر مساحقه می‌کردند که آنهم گناه کبیره است. این روابط چه در مورد دو مرد یا دوزن باشد معصیت به حساب می‌آید. (طیب، ج ۱۰، ۱۳۷۸)

همجنس‌گرایی چه در میان مردان باشد (لواط) و چه در میان زنان (مساحقه) از بدترین انحرافات اخلاقی است که سر چشمه مفاسد زیادی در جامعه خواهد شد. (مکارم، ج ۱۶، ۱۳۷۳) از بین اقوال متعدد، به یک روایت از امام صادق (ع) در فلسفه‌ی تحریم لواط بسنده می‌شود، که فرمودند: «لواط علاقه‌ی خانوادگی میان زن و شوهر را کم، نسل و فرزند را منقطع و آمیزش جنسی طبیعی را از بین می‌برد و فساد‌های بسیار زیادی را به‌دنبال دارد». (قرائتی، ج ۴، ۱۳۸۲)

[۱]سور مبارکه اعراف، هود، نمل، حجر، انبیا، حج، شعرا، عنکبوت

[۲]بَل ْأَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، یعنی این توبیخ ما فایده‌ای ندارد چون شما مردمی‌هستید که می‌خواهید همیشه جاهل بمانید و با این توبیخ و استبعاد ما متنبه نمی‌شوید. (طباطبایی، ج۱۵، ۱۳۷۴)

[۳]تماس شهوانی زن بازن

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت‌های تربیتی آن مبتنی برآموزه‌های قرآن

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید