تكنيك آزمايشهاي فروش،پایان نامه تبلیغات آنلاین

تكنيك آزمايشهاي فروش،پایان نامه تبلیغات آنلاین

  • تكنيك آزمايش هاي فروش:

با توجه به اينكه هدف هر برنامه تبليغاتي، افزايش فروش شركت مي باشد، از اين رو براي سنجش تأثير تبليغات بازرگاني، ميزان فروش شركت اندازه گيري مي شود. و نتيجه كار براي بهتر كردن نحوۀ تبليغ مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج فروش، بهترين عامل براي اندازه گيري اثر يك آگهي يا يك برنامه تبليغاتي است. چون تبليغ كنندگان اصولاً به تأثير ميزان فروش علاقه دارند. بنابراين اندازه گيري مستقيم بيش از روشها اندازه گيري غير مستقيم، مانند ياد آوري و شناسايي، مورد توجه و علاقۀ آنهاست.

مسئله اندازه گيري اثر تبليغات در فروش، موضوع دشواري است. زيرا تبليغات خود جزئي از كوشش ها و فعاليتهاي مربوط به فروش است. بنابراين جدا كردن و اندازه گيري اثر آن مشكل است. مثلاً فروش مواد مصرفي اغلب تحت تأثير تبليغات، فعاليتهاي فروشندگان، تغييراتي كه در طرق فروش پيش مي آيد و همچنين تغييرات قيمت مي باشد. اثر هر يك از عوامل مذكور ارتباط كامل با ساير عوامل داشته و به همين علت جدا كردن و اندازه گيري اثر عامل تبليغ كار ساده اي نيست(روستا ، ونوس و ابراهیمی، 1389).

  • تکنیک طرز فکر (نظرسنجی)[1]:

نظرسنجی یکی از تکنیکهای مهم برای سنجش تاثیر تبلیغات بازرگانی می­باشد. حال به توضیح کامل این تکنیک می­پردازیم:

تعریف طرز فکر: طرز فکر نظری است که در مورد افراد چیزها و رویدادها ابراز می­گردد و منعکس کننده نوع احساس خود درباره یک چیز یا یک پدیده می­باشد. نوع نگرش یا طرز فکر افراد تعیین کننده نوع رفتار آنهاست. طرز فکر، نگرشهای افراد را بوجود می­آورد. در این مورد چهار عامل اساسی وجود دارد که می­توانیم آنها را منبع طرز فکر بدانیم. یعنی تغییر در هر کدام از این چهار عامل منجر به تغییر نگرش یا طرز فکر افراد می­گردد. (آرام،1384)

این 4 عامل عبارتند از:

1- اطلاعات مربوط به شئی یا پدیده­های مربوطه[2]

2- عضویت در گروه [3]

3- محیط[4]

4- ارضا خواسته­ها[5]

ب) اجزا طرز فکر[6]:

طرز فکر جز فکری- شناختی، احساسی و رفتاری دارد.

1- جز فکری- شناختی[7] این جز به آگاهی و دانش پاسخ دهنده از یک عامل یا پدیده اطلاق می­گردد. که گاهی جز اعتقاد (عقاید) نیز می­گویند. در واقع جز شناختی بر عقاید فرد پاسخ دهنده بر می­گردد. و این عقاید بر داده­های در دسترس متکی است.

بنابراین تفاوت­های موجود در عقاید به بخشی از تفاوت­های موجود در دانش و اطلاعات آن بر می­گردد. طرز فکر نسبت به پدیده­هایی قابل بحث است كه هويت واقعي داشته باشد، نه نسبت به پديده اي كه در طبيعت و يا محيط اجتماعي موجود نباشد. جزء شناختي طرز فكر داراي اهميت زيادي است، زيرا عقايد نسبت به يك پديده منجر به كنترل كردن تغييري مي شود كه ممكن است در طرز فكر روي دهد.

(2) جزء احساسي[8]: اين جزء به علاقه و احساسات( اعم از دوست داشتن و نفرت و …) فرد پاسخ دهنده نسبت به عامل يا پديده اي بر مي گردد. اين احساسات از ويژگيهاي شخصيتي، انگيزه ها و هيجانهاي اجتماعي ناشي شده اند.

(3) جزء رفتاري[9]: جزء رفتاري به قصد خروج پاسخ دهنده و رفتار واقعي خريدار اطلاق مي گردد، قصد خريد، تمايل پاسخ دهنده به خريد است، قبل از اينكه تصميم قطعي گرفته باشد. يعني اين جزء به آمادگي جهت ارائه یك رفتار خاص نسبت به يك شيئ بر مي گردد. اين بدان مفهوم نيست كه ضرورتاً يك رابطه مستقيم بين طرز فكر و رفتار موجود وجود دارد. به عنوان مثال يك طرز فكر مطلوب مي تواند باعث انجام رفتار مؤثري در راستاي آن طرز فكر باشد. مصرف كنندگان ممكن است يك طرز فكر مطلوب نسبت به يك سري محصولات توليد كنندگان خاصي داشته باشند( اتومبيل رولزرويس) اما ممكن است نياز يا ابزارهاي خريد آن را نداشته باشند. تكنيك طرز فكر داراي يك مدل 6 مرحله اي است كه توسط لاويچ و استينر[10] مطرح شده است. لاويچ و استينر بر اين باورند كه مصرف كننده بايستي براي خريد كالا ها و خدمات يك سري مراحلي كه توسط نيروهاي تبليغي تدارك ديده باشد را طي كند. اين مراحل شبيه مراحل موجود در تكنيك هايي است كه توسط«‌ استارچ»، « كلي» و « راجرز» و سايرين مطرح شده است.

[1] Attitude techniqes

[2] Information expousure

[3] Group membership

[4] Environment

[5] Want Satisfication

[6] Attitude Component

[7] Cognative Component

[8]  Affeetive Compinetn

[9]  Conative Component

[10] Laviuge & steiner

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن