دانلود تحقیق با موضوع انفکاک، جذاب،، می‌افتد.،

دانلود پایان نامه

مولفه‌های هیپنوتیزم مهیا شد هیپنوتیزم اتفاق می‌افتد. سه مؤلفه متداول در هیپنوتیزم شدن انسان‌ها عبارت‌اند از:
-جذب شدن : جذب یک موضوعی شدن از قبیل فیلم جذاب، نماز….
انفکاک : منفک شدن آگاهی از چیزهایی غیر مهم در دور و بر
تلقین پذیری : پذیرفتن پیشنهادها
هر چه جذب بیشتر باشد انفکاک نیز بیشتر خواهد بود. اگر هیپنوتیزم هدایت شده

دیدگاهتان را بنویسید