دانلود تحقیق با موضوع تجربه‌ای، می‌دانست، هیپنوتیزمی، (فراشاه

تقسیم نماید، به طوری که یک جریان با هیپنوتیزور و دنیای بیرون ازسوژه در ارتباط بوده و جریان دیگر به عنوان مشاهده گری پنهان در درون شخص هیپنوتیزم شده، قرار داشته باشد، البته درک و تشخیص آن بسیار دشوار خواهد بود. او این پدیده را تجربه‌ای رایج و طبیعی می‌دانست و معتقد بود اکثر حالات هیپنوتیزمی نتیجه همین تقسیم هوشیاری است (فراشاه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید