دانلود پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی

سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۳-دوپامین. گرچه نوراپی نفرین وسروتونین دو آمین زیستی ای هستند که بیش از همه به پاتوفیزیولوژی افسردگی مربوط دانسته شده اند، اما نظریه های دال بر دخالت دوپامین هم وجود دارد. داده ها حاکی از آن است که فعالیت دوپامینی ممکن است در افسردگی ، کاهش و در مانیا ، افزایش یافته باشد. دو نظریه جدید هم

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید