دانلود پایان نامه با موضوع اگزیستانسیال، روان درمانی

دانلود پایان نامه

درمانی برای رسیدن به این هدف مؤثرتر و کارآتر است. اروین د. یالوم۶۳ در سال ۲۰۰۱ در این زمینه می‌نویسد: جریان درمان باید همانند جریان دائمی و غیر قابل پیش‌بینی رودخانه، خودجوش و خودانگیخته باشد. عمل کردن بر طبق یک فرمول خاص، به طور باورنکردنی جریان درمان را تحریف می‌کند. همچنین وی در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال می‌نویسد: معتقدم

دیدگاهتان را بنویسید