دانلود پایان نامه با موضوع کم‌هزینه، درمان‌ها، درمانجو،، موفقیت‌های

دانلود پایان نامه

۲۰۰۵).
۲-۱-۶-۲-درمان مثبت یا متمرکز بر راه حل یا متمرکز بر فرآیند:
درمان متمرکز بر راه حل به دنبال کمک کردن به مراجعان برای به دست آوردن نتایج بهتر از طریق فراخوانی و ساخت دوباره راه‌حل‌های برای مشکلات است. این درمان‌ها اغلب کوتاه‌مدت و کم‌هزینه هستند. تشکیل اتحاد درمان، ارزش قایل شدن برای موفقیت‌های درمانی توسط درمانجو،

دیدگاهتان را بنویسید