دستاوردهاي اجراي نظام پنج اس

محيط پاكيزه به دليل احساس آرامش و نشاطي كه به كاركنان مي دهند بر كارآيي و بهره وري آنان اثر مثبت مي نهند. پاكيزه سازي با كيفيت، رابطه تنگاتنگ دارد، زيرا بازبيني مستمر وسايل كار اعم از ماشين و ابزار و مواد و يا وسايل كار اداري، اقتضاء دارد كه همواره مراقب حفظ كيفيت اقلام ياد شده باشيم، در جريان پاكيزه سازي و پاكيزه داري بسياري از كاستي ها، نقص ها و كيفيت هاي نازل آشكار مي شوند. مسأله پاكيزه سازي يا بهداشت كار نيز در همين رابطه دقيق و مستقيم است. هدف بسياري از مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي بين المللي مصوب سازمان بين المللي كار، كه دولت ايران نيز به تعدادي از آنها پيوسته است، حفظ بهداشت و ايمني نيروي كار در درجه نخست از طريق پيشگيري و درجه دوم از طريق مبارزه با آلودگي محیط کار است. قلمرو پاكيزگي تنها محدود به محيط هاي كار و توليد اعم از توليد كالاها يا خدمات نيست. در امر توزيع نيز به ويژه در دهه هاي اخير، پاكيزه سازي و پاكداشت، اهميت بسيار يافته است. فنون بسته بندي و عرضه كالاها بصورت هر چه پاكيزه تر با استفاده از انواع پوشش ها و عرضه بسياري از مواد خوراكي نظير لبنيات در پاكت هاي يك بار مصرف بر پاكيزگي استوار است.

پاكيزه سازي از سوي ديگر به اين امر كمك مي كند كه دو سين نخست يعني ساماندهي و نظم و ترتيب بهتر عملي شود، زيرا در جريان پاكداشت مرتباً به نواقص پيش آمده در دو سين نخست پي مي بريم. فرآيند پاكيزه سازي در درجه نخست به كشف و تحليل عوامل ناپاكيزگي و اتخاذ تدابير پيشگيري از آلوده شدن، نظر دارد. در درجه نخست نبايد حتي الامكان اجازه دهيم كه ناپاكيزگي بوجود آيد. راه هاي پيشگيري از آلودگي و كثيفي، بسيارند. اصلي ترين راه، «كثيف نكردن» است. نبايد با عمل خود محيط را آلوده كنيم و چنانچه ناخواسته، آلودگي اي پيش آيد به فوريت آن را بزداييم.

چهارمين مرحله: بهترين راه را حفظ كنيد (اصل استانداردسازي).

با توجه به سه فعاليت قبلي بهترين روش ها را براي خودتان انتخاب كرده و حفظ كنيد و براي انجام آراستگي از آن استفاده كنيد.

پنجمين مرحله: قدرداني و تشويق انجام كار خوب و درست به درست ترين روش (انضباط).

با تدابير شما در خانواده و يا در كارخانه مي توان كارهاي خوب را تشويق و به اطلاع ديگران رساند و هميشه به يادداشت كه حتماً راه درست تري براي انجام كارهاي مشكل وجود دارد و كمك گرفتن از اصول گفته شده به شما كمك خواهد كرد. مطمئن باشيد كه تشويق درست راه حل هاي مشكلات آينده خواهند بود (خان مختاری، ۱۳۸۳).

 

۲-۸- دستاوردهاي اجراي نظام پنج اس

 • بهبود بهره وري شركت بوسيله شناسايي و رفع اتلاف هاي سازماني و اداري ناشي از فقدان نظام آراستگي؛
 • ارتقاء روحيه كاري، رضايت مندي شغلي و شادابي كاركنان به دليل زيباسازي و آراستگي محيط كار؛
 • پوياتر نمودن فرهنگ سازماني و فعال سازي كاركنان در جهت مشاركت و بهبود جويي در محيط كار؛
 • ايجاد و تقويت روحيه كار گروهي و تيمي به دليل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام پنج اس در قالب كار تيمي؛
 • بهبود در وضعيت ايمني محيط كار؛
 • بهبود كيفيت خدمات ارائه شده؛
 • بهبود روابط انساني؛
 • دسترسي سريع به اسنا ، مدارك و سوابق؛
 • ايجاد بستر و زمينه مناسب براي اجراي ساير نظام هاي مديريتي، از جهت عادت به نظم پذيري و استاندارد سازي سيستم؛
 • تسريع در جابجايي؛
 • كاهش هزينه هاي در گردش؛
 • بهبود و تقويت عملكرد تيم هاي كاري (بخشی نیک، ۱۳۹۳).دانلود از لینک زیر :
برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید