تحقیق (پایان نامه) : دور هم نشستن، گفت‌وگو، جست‌وجو -زبان آموزی

دور هم نشستن، گفت وگو، جست وجو

منطبق بر آخرين تلاش بشر براي گفت وگو، فعاليتي به نام «ترسيم شبكه گفت وگو» در برنامه ريزي چندبعدي به كار گرفته شده است. در ترسيم شبكه، مربي با كودكان به گفت وگو مي نشيند تا پروژه اي براساس علايق و رغبت هاي كودكان انتخاب شود. به محض انتخاب موضوع پروژه، مربي برپايه انديشه ها، افكار و گفت وگوهاي كودكان براساس پروژه، شبكه مفهومي آن را ترسيم مي كند. در اينجا مربي، الگويي از هنر گفت وگو را با مشاهده گر بودن، شنونده بودن، برانگيزنده بودن، مولف انديشه ها بودن و همراه بودن با كودكان ارائه مي دهد (بازرگان، ۱۳۸۴). همين شيوه پرسش و پاسخ در گفت وگو است كه مربي به وسيله آن كودك را به بيان يك مطلب در قالب عناصر زباني هدايت كرده و با طرح سوال هاي مناسب وي را در مرحله اول به تفكر و در مرحله دوم به صحبت كردن وامي دارد. به كارگيري شيوه پرسش و پاسخ موجب اعتماد به نفس كودكان، تقويت تفكر خلاق و تسلط آنها در تلفظ عناصر زبان فارسي مي شود.

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی ۶-۵ ساله شهر تهران

شعر، موسيقي و سرود

شعر و سرودهاي كودكانه در جامعه ما، هنرهايي براي درك و برقراري ارتباط با دنياي اطراف هستند. در برنامه ريزي چندبعدي، شعرخواني از هنرهاي قابل اتكا براي دستيابي به سواد هنري است و تجربه موسيقي، در ساده ترين و در عين حال عميق ترين شكل آن، يعني موسيقي طبيعت ارائه شده است. در پروژه «زمين ما و آنچه در آن است» هر چه كودك از زمین و عامل زنده و غيرزنده آن مي شنود با ريتمي موزون عرضه شده است. در واقع شعرخواني خود باعث ايجاد بينش مثبت به زبان و زيبايي هاي آن خواهد شد. قافيه اشعار و تركيب حروف مختلف كودكان را نسبت به ساختار زبان حساس مي كند و در واقع به آنها مي آموزد كه مي توانند با استفاده از كلمات نيز به بازي و سرگرمي بپردازند (بازرگان، ۱۳۸۴).

 

رسانه هاي مكتوب و غيرمكتوب در برنامه ريزي چندبعدي

فيلم هاي «پازل خلاق» و «افسون دست ها»، فيلم هاي پشتيبان متناسب با پروژه ها، كارت هاي فعاليت و قصه گويي، نوارهاي موسيقي طبيعت و وسايل كمك آموزشي مانند آب، چسب، ماسه، خاك و سنگ كه در پروژه «زمين ما و آنچه در آن است» عرضه شده، تلاشي ديگر براي وارد كردن رسانه هاي آموزشي مناسب در برنامه هاي آموزشي كودكان است. در كنار ساير رسانه هاي عنوان شده مربي نيز در نقش رسانه اي انساني هدايتگر و تسهيل گر فعاليت هاي كودكان و راهنماي آنها خواهد بود. مربي با كودكان حرف مي زند. به حرف هاي آنها گوش فرا مي دهد و آن حرف ها را از لحاظ تلفظ و رعايت قواعد زباني اصلاح مي كند و از همه مهم تر اينكه مربي بدين وسيله طبيعي ترين شيوه يادگيري زبان را در اختيار زبان آموزان قرار مي دهد.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید