پایان نامه : رسانه‌ها و ابزارهاي زبان‌آموزي (مواد و وسايل آموزشي)

يكي از مسائل مهم در هر برنامه زبان آموزي انتخاب رسانه هاي آموزشي مناسب براي انتقال محتواي برنامه و تسهيل فعاليت هاي تدريس است. انواع رسانه هاي آموزشي و كاربرد آنها:

  1. رسانه انساني: مربي زبان آموزي
  2. رسانه هاي مكتوب: كتاب درسي مصور، كتاب هاي قصه
  3. رسانه هاي شنيداري: ضبط صوت (نوارهاي آموزشي)
  4. رسانه هاي شنيداري- ديداري (سمعي و بصري): تلويزيون يا ويدئو
  5. وسايل كمك آموزشي: لوحه هاي ديواري، كارت هاي آموزشي، كتابچه هاي مصور (زندي، ۱۳۸۶).

 

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی ۶-۵ ساله شهر تهران

 

مدل برنامه ريزي چندبعدي

برنامه ريزي چندبعدي برنامه ريزي كل نگري است كه كليت موردنظر در پرورش شخصيت كودك را حداقل در سه قلمرو مورد توجه قرار مي دهد. قلمروهاي برنامه ريزي آموزشي و درسي چند بعدي براي دوره ي پيش از دبستان حداقل وجود سه بعد را در برنامه ريزي ايجاب مي كند.

الف) قلمرو فعاليت ها: كنش و تعامل كودك با محيط خويش كه فعاليت هاي جذاب و كودكانه را دربرمي گيرد.

ب) قلمرو پروژه هايي از زندگي كودك آنچه كه كودك علاقه مند به دانستن آن است.

پ) قلمرو مضامين ميان رشته اي (مهارت ها و نگرش هايي كه بر كل شخصيت كودك اثر مي گذارد.

قلمروهاي الف و ب را در كتاب هاي درسي فعلي، به صورت فهرست عنوان هاي مطالب و روش هاي تدريس براي آموزش عنوان هاي موردنظر ديده ايم. قلمرو بسيار مهم براي اين گروه سني، قلمرو مضامين ميان رشته اي است كه دربرگيرنده ي مهارت ها و نگرش هايي است كه در فرايند آموختن، براي كودك قابل دستيابي هستند و در برنامه ريزي مرسوم كمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ اگرچه در امر آموزش بسيار مهم و حياتي هستند (بازرگان، ۱۳۸۴).

برخلاف بسياري از برنامه هاي آموزشي و درسي كه فعاليت محور يا موضوع محور هستند اين نوع برنامه ريزي با جا دادن قلمرويي بسيار مهم در درون خود با نام قلمرو مضامين ميان رشته اي كه شامل مهارت ها، نگرش ها، احساسات و هيجانات كودك است نام خود را از ساير برنامه ريزي هاي مرسوم جدا كرده و مهارت محوري را سرلوحه ي اصلي پرورش شخصيت كودك قرار داده است. البته اين بدان معنا نيست كه ابعاد ديگر تاثيري در رشد شخصيت كودك ندارند بلكه آنچه اهميت دارد، تعامل و ارتباط اين سه بعد در برنامه ريزي آموزشي و درسي براي كودكان است كه كليتي را براي پرورش كل شخصيت كودك و دستيابي او به بنيان هاي تمدن، با كمك مولفه هاي موثر در پرورش او مطرح مي كند. هيچ يك از بعدها بر ديگري اولويت ندارند. بلكه رسالت اين نوع برنامه ريزي، مراقبت از پرداختن به تمام ابعاد است كه براي رشد همه جانبه ي كودك ضروري شناخته شده است (بازرگان، ۱۳۸۴).

موقعيت يادگيري نقطه ي آغاز آموزش را از يكي از اين ابعاد تعريف مي كند. چه بسا نقطه ي شروع يك موقعيت آموزشي، يك فعاليت مورد علاقه ي كودك باشد كه از طريق آن مي توان دانش، مهارت و نگرش او را به تبع فعاليت مورد علاقه اش، سمت و سو داد. آنچه اهميت دارد، تلفيق بجا و مناسب از سه بعد اصلي و اجزاي آنها، با توجه به راهبردهاي برنامه ريزي چندبعدي است. اجراي اين برنامه با توجه به تنوع چندبعدنگري، فرصت بروز خلاقيت در مربي و كودك و انعطاف پذيري را در برنامه فراهم مي آورد (بازرگان، ۱۳۸۴).

دانش، مهارت، احساسات و طبع و خلق و خو از جمله پيش فرض ها و بخش هايي است كه در قلمروهاي برنامه ريزي چندبعدي پيش بيني شده است. بخش مربوط به دانش، مفاهيم بنيادي علمي و اجتماعي كه كودكان در زندگي روزانه به نوعي با آن سروكله دارند و شامل اطلاعات مقدماتي (حقايق) و تجربه ي شخصي از دانش است. اين بخش در قلمرو پروژه هايي برگرفته از زندگي كودك قرار مي گيرد؛ پروژه هايي كه با معيارهاي خاص و براساس رغبت و تمايل كودكان انتخاب شده اند.

بخش مربوط به مهارت ها كه شامل مهارت هاي پايه يادگيري، مهارت هاي تفكر انتقادي، مهارت هاي اجتماعي و مهارت هاي فردي است. بخش احساسات و هيجانات كه همانا واكنش رواني كودك به كار خويش است كه براي موفقيت در كار او بسيار مهم مي باشد و آخرين بخش خلق و خوي و نگرش ها كه خصلت هاي فردي يا الگوهاي رفتاري خاص كودك را شامل مي شود كه از خلق و خوهاي مثبت نگرش هاي مثبت نيز شكل مي گيرند همه در قلمرو مضامين، مهارت ها و نگرش هاي موثر بر پرورش كل شخصيت كودك قرار مي گيرد.

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید