رفتار خرید مصرف کننده -مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت : ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­ کننده

رفتار خرید مصرف کننده

مصرف­کننده هر روز تصمیمات خرید زیادی می­گیرد. بسیاری از شرکت­های بزرگ در مورد تصمیم­گیری خرید مصرف کننده تحقیقات جامعی را انجام داده­اند تا به پاسخ پرسش­هایی نظیر: مصرف کنندگان چه چیزی می­خرند، از کجا می­خرند، چه زمانی می­خرند و چرا می­خرند دست یابند. آگاهی در بارۀ چرایی رفتار خرید مصرف­کننده آسان نیست و پاسخ به آنها ریشه در ذهن مصرف­کننده دارد. برای پاسخ به اینگونه سؤالات لازم است به بررسی  مدل رفتار خرید که در شکل زیر نشان  داده شده است پرداخته شود.

 نمودار 2-2- مدل رفتار خرید،  (Kotler & Armstrong,2008, P130)

 نمودار ۲-۲- مدل رفتار خرید،  (Kotler & Armstrong,2008, P130)

 

محرک­ها وارد جعبه سیاه خریدار می­شوند و این سبب بروز واکنش­هایی در خریداران می­گردد. بازاریابان به دنبال این حقیقت هستند که چگونه محرک­ها در جعبه سیاه که متشکل از خصوصیات خریدار (عوامل مؤثر بر رفتار خرید) و فرآیند تصمیم گیری خریدار است، به واکنش تبدیل می­شوند (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۸، ۱۳۰).

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

دانلود پایان نامه 

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید