۲-۱-۹-۴- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی
پدیده رکود تورمی شرایط خاصی در اقتصاد و پدیده ای نسبتاً جدید در اقتصاد جهان می باشد که ابتدا در دهه ۱۹۶۰ در آمریکا و سپس در دههُ ۱۹۷۰ همزمان با شوک نفتی ۱۹۷۳ به صورت عارضه ای جدید در اقتصاد ظاهر شد. ابتدا اقتصاددانان در برابر از هم پاشیدگی فرضیه های اقتصاد کلاسیک و تئوریهای کینز و نظریه های مقدار پول دچار آشفتگی شده بودند و هیچ کس راه درمان این بیماری جدید اقتصاد را نمی دانست(evin & Raut,1997).
اما امروزه پس از تحقیقات و ارائه مقالات متعدد در این باره، نظریات ارائه شده انسجام بیشتری یافته است. اگرچه بیشتر اقتصاددانان کشور معتقدند که وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور رکود- تورمی است، زیرا از یک طرف نرخ بیکاری در کشور بالاست و از طرف دیگر تولیدات بخش قابل توجهی از صنایع کشور از قبیل نساجی، سیمان و غیره با کمبود شدید تقاضا مواجهند، به طوری که تعداد زیادی از واحدها ی نساجی در معرض ورشکستگی قرار گرفته و صنایع سیمان در حد بسیار پایین تری از ظرفیت اسمی خودکار می کنند، که چنین وضعیتی باعث ایجاد هزینه های بالایی برای سرمایه گذاری در کشور شده، ضمن آن باعث افزایش بیکاری نیز می شود. علاوه بر این در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری باعث کشش ناپذیری تولید در بخشهایی که کالای ضروری تولید می کنند، می گردد. کشش ناپذیری عرضه در بخش کالاهای کشاورزی و خوراکی را می توان از جمله این مشکلات عنوان کرد. درآمد سرانه کشور هنوز در سطح پایینی قرار دارد و این کالاها از کشش درآمدی بالای برخوردارند و از طرفی رشد بالای جمعیت تقاضا برای این گروه از کالا ها را افزایش داده، در نتیجه بین عرضه و تقاضا عدم تعادل به وجود آمده و موجب بروز تورم پایدار در این بخش گردیده و به سایر بخشها نیز سرایت کرده است.
در مقابله با رکود تورمی قاعدتاً باید رکود به رونق و تورم به وضع تعادلی قیمتها تبدیل شود. اما رسیدن به چنین وضعیتی کار ساده ای نیست، چرا که در این حالت با شرایطی شبیه دایره فقر و توسعه نیافتگی اقتصادی میردال(مهدوی، ۱۳۷۷) مواجه هستیم. یعنی رکود بر تورم می افزاید و تورم بر رکود. به ناچار باید راهی به درون آنها پیدا کرد. برای رسیدن به این هدف باید ترکیب مطلوبی از این عوامل انتخاب کرد که بهترین جواب ممکن به رفع هر دو مشکل رکود و بیکاری از یک طرف و تورم از طرف دیگر را بدهد.
طبیعی است که برای ایجاد تحرک اقتصادی و خروج از رکود مزمن، نیاز به تزریق پول به صنایع و سایر بخشهای تولیدی و به کارگیری نیروهای جدید است. در این راه ایجاد تورم موقت اما کنترل شده، حتی در مقیاسی بالاتر از سطح فعلی را به ناچار باید پذیرفت، مشروط به این که اطمینان حاصل شود که مهار تورم از دست رها نمی شود. اما به نظر می رسد که بروز نرخهای بالای تورم در سالهای اخیر در سیستم اقتصادی کشور، سیاست گذاران اقتصادی کشور را قانع کرده است که دشمن شماره یک اقتصاد تورم است و نه بیکاری، لذا آنها هم هدف اولیه خود را کنترل و مهار تورم قرار داده اند. این مسأله موجب شد تا به مهمترین هدف سیاستهای کلان اقتصادی یعنی اشتغال کمتر توجه شود. نتیجه چنین عدم توجهی بالا بودن نرخ بیکاری به خصوص در سالهای اخیر می باشد. نکته مهم آن است که کشوری که به علت بالا بودن نرخ رشد، از جمعیت جوان نسبتاً بالایی که بیشتر آنها نیز به سن اشتغال رسیده اند برخوردار است، نرخ بیکاری می تواند بسیار خطرناکتر از نرخ بالایی تورم باشد.
آثار مخرب تورم بر توزیع درآمد، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما به نظر می آید اگر قرار باشد بین دو پدیده بد و بدتر(تورم و بیکاری) یکی انتخاب شود، کاهش بیکاری که در وضعیت رکود تورمی نهایتاً منجر به کاهش تورم نیز خواهد شد، باید محور، سیاستهای اقتصادی قرار گیرد(طاهری،۱۳۹۱).
۲-۱-۹-۵- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی
در اوایل دهه ۱۹۸۰ در کشورهای صنعتی انقلابی رخ داد به نام انقلاب فراصنعتی(مهدوی، ۱۳۷۷). این انقلاب که گسترش کاربرد رایانه ها و ماهواره ها و پیدایش عصر اطلاعات همراه بود، تغییرات زیادی در عرضه زندگی بشر به دنبال آوردو باعث شد تا روند کاهش اشتغال در بخشهای کشاورزی و افزایش اشتغال در بخش خدمات تسریع شود. به عنوان مثال در انگلیس سهم صنعت درGDP 17% کاهش یافته و سهم اشتغال بخش کشاورزی نیز تنها ۳% می باشد و ۸۰% به بخش خدمات تعلق دارد. سهم اشتغال بخشهای مختلف نیز از همین روند پیروی کرده است. این مسأله باعث شده تا امروزه در کشورهای صنعتی مهمترین موضوع تحقیقات علوم انسانی مسأله آینده اشتغال باشد. قدر مسلم آن است که تغییرات اساسی در سیستم اشتغال در عصر فراصنعتی به عنوان چالش جدید مطرح شد که اگر به آن توجه نشود، ممکن است تعداد بیکاران در جوامع به شدت افزایش یابد. در عصر فراصنعتی بسیاری از مشاغل صنعتی غیر قابل ادامه خواهند بود و شکل و ماهیت آنها تغییر خواهد یافت، همان گونه که امروزه در کشورهای صنعتی شاهد بسیاری از این تغییرات هستیم. از آن جا که کشورها نیز متأثر از این تحولات در سطح جهان خواهد بود، لذا آینده اشتغال در جامعه فراصنعتی باید به صورت یک طرح عمده تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد(مهدوی، ۱۳۸۸).
در عصر فراصنعتی برخلاف جامعه صنعتی که ساعات کار منظم از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر می باشد، ساعات کار انعطاف پذیر بوده و بیشتر کارها در کارگاههای کوچک، اما با فن آوریهای پیشرفته و یا در خانه انجام خواهد شد. حتی آموزش نیز عمدتاً به صورت آموزش از راه دور و در منازل انجام خواهد شد. بسیاری از محصولات نیز با استفاده از بیو تکنولوژی، در یک فضای کوچک به میزان قابل توجهی محصول کشاورزی تولید خواهد شد. یا با استفاده از طراحی به کمک رایانه، (CAD) و تولید به کمک رایانه، (CAM) روشهای مناسبی برای تولید بسیاری از محصولات در خانه و یا در کارگاههای کوچک ایجاد خواهد شد. بسیاری از محصولات مانند دوچرخه، یخچال، رایانه و غیره به جای آن که به صورت محصول تمام شده در فروشگاهها ارائه شوند، به صورت قطعات منفصله(CKD) در منازل تحویل خواهند شد تا پس از اجرای دستورالعمل همراه آن به صورت محصول تمام شده در آیند. نوبتهای کاری از ۸ ساعت به ۶یا ۴ ساعت کاهش خواهند یافت که این خود باعث افزایش اوقات فراغت و گسترش صنایع که مخصوص اوقات فراغت مانند تفریحات سالم، صنعت گردش گری و غیره است، خواهد شد(همان منبع).
بخش دوم : بسیج
۲-۲-۱- مفهوم بسیج
بسیج از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، به عنوان مجموعه ای متشکل از توده های مردمی مطمح نظر بوده است. این که مفهوم بسیج بالمعنی الاعم چیست و دیگر آن که مفهومی که از معنای ماهوی این کلمه ی متشکل به کار می رود، چیست، نیازمند بیان پاره ای تعاریف و جمع بندی کلی است. لازم به توضیح است که در روشی متفاوت، در ابتدای متن تعریفی اجمالی از مفهوم بسیج ارائه شد، تعریفی که مبنای مفهومی تعریف بسیج در معنای عام می باشد.
امام خمینی«ره» موضوع بسیج بالمعنی الاعم را در جریان تاریخ اسلام، به صدر اسلام برمی گرداند:
« قضیه ی بسیج، همان مساله ای است که در صدر اسلام بوده است این مسأله جدید نیست، در اسلام سابقه داشته است»( امام خمینی، ۱۳۶۴).
همان طور که اشاره شد، مفهوم بسیج به ابتدای تاریخ اجتماعات توده ها بر می گردد، زمانی که در مقابل گروه هایی که قصد تعرض به تمامیت ارضی، خانواده و منطقه ی تحت حفاظت آن ها را داشتند، به مقاومت و بلکه مبارزه با گروه متخاصم برمی خواستند. این که این مبارزه و این تقابل چگونه خواهد بود، خواهیم گفت که امری چند لایه است، لذا مفهوم بسیج صرفاً در تشکل توده ها برای مقابله ی نظامی با گروه متخاصم یا به جوامع دین مدار محدود نمی شود، هر چند این تعریف در حالت بدوی و اولیه ی آن کارکردی فراگیر داشت. در مجموع بسیج نیروها در معنای انقلاب به کار می رود، انقلاب ساختاری، انقلاب علمی و انقلاب فرهنگی.اصل‌ قضیه‌ این‌ است‌ که‌ بسیج‌ ـ به‌ معنای‌ حقیقی‌ کلمه‌ ـ یک‌ پدیده‌‌ انقلابی‌ است‌(آیت الله خامنه ای، ۱۳۶۹ ).
از آن جایی که شکل گروه های متخاصم به مرور زمان و با توسعه ی فناوری ها تغییر کرده، بدیهی است مفهوم بسیج توده ها هم متناسب با آن تغییرات، معانی خود را در کارکردهای خود یافته است، لذا این اشکال می تواند فرهنگی- اقتصادی- هنری- سیاسی و به خصوص علمی و… باشد. در هر تعریفی باید از دو جنبه ی لغوی و اصطلاحی به موضوع پرداخت، در ادامه به این دو مورد توجه می شود :
از نظر لغوی:
« بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده ی سفر شدن و آماده ی ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ است» (دهخدا، ۱۳۷۲ ).
اما از نظر اصطلاح:
«بسیج از طرفی به معنای حرکت خود جوش مردمی است؛ مردمی که خودشان را صاحب مملکت خویش می‏دانند؛ مردمی که اولاً از هر گونه انحراف در مشی کلی کشورشان آگاه می‏شوند، ثانیاً از آن رنج می‏برند و ثالثاً در مقابل آن انحراف می‏ایستند. این، معنای بسیج است». ( آیت الله خامنه ای، ۱۳۷۴)
بنابراین مفهوم بسیج در لغت به مفهوم سازمان دادن نیروها و گردهم آمدن، و از نظر اصطلاح مجموعه تلاش هایی که در مقابله با جریان های نفی گرا یا موجب آزار، صورت پذیرد. همان طور که اشاره شد، شکل مقابله و بسیج نیروها هم بسته به مقتضیات زمان و لوازمِ در اختیار، بر می گردد.
در اندیشه امام خمینی (ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش، بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامع ه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگ ی و پیوند دارد ک ه انفصا ل آن جز با انحلا ل جامعه اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که نیازهای دائمی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدید آورند ه آن به روشنی تعریف شوند( فصلنامه مطالعات بسیج، ۱۳۸۹ ، ص ۸۲) . این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی باشند
به فرموده امام خمینی(ره): بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده ان د. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی ( صحیفه نور، ج ۲۱ ، ص ۱۹۵ ).« گرفته اند از دیدگاه حضرت امام (ره)، بسیجی کسی است که در عمل ، علاق ه خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شأن و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد ؛ یعنی بسیجی بودن ، معیار و ملاکی است که بر اساس آن، میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمانهای انقلابی سنجیده می شود. سنگ بنای بسیج بر حکم فقهی و جهادی استوار است؛ جهادی که مبتنی بر روحیه دفاعی باشد نه تهاجمی یا جهان گشایی. بسیج در نظر حضرت امام (ره) مولودی جدید است که کارشناسان جهانی نمی توانند آن را بشناسند . هر گاه قوه ایمان در ملتی زنده شود، همگان را به قیام الله فرا می خواند و می تواند سرتاسر یک کشور را بسیج کند، معیار حرکت بسیج هم همین اسلام و درک مفاهیم عالیه آن است. شاید در تحلیل روند ایجاد و توسعه بسیج، شاهد دو نسل اول و دوم در بسیج بوده ایم:

  1. نسل اول بسیج که با فرمان حضرت امام برای دفاع از سرزمین و اسلام عزیز شکل گرفت؛
  2. نسل دوم بسیج که پس از جنگ تحمیلی با تخصصی شدن بسیج به بخشهای مختلف و رده های گوناگون سنّی و حرفه ای، مانند دانشجویی، مهندسی، روحانیون، سازندگی و … تقسیم شده است . این نسل از بسیجیان علاوه بر صیانت از ارزشهای اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی، در حوادث طبیعی و بلایا، همچون : زلزله، سیل و طرح های کلان اجتماعی، گر هگشای مشکلات و مایه دلگرمی مردم و مسئولان بوده اند.

حضرت امام خمینی(ره) در مورد جایگاه بسیجیان فرمودند:
شما آیی نه مجسم مظلومیتها و رشادتهای این ملت بزرگ، در صحن ه نبرد و » تاریخ مصو ر انقلابید . شما فرزندان مقدس و پرچمداران عز ت مسلمین و سپر حوادث این کشورید. شما یادگاران و همسنگران و فرماندهان و مس ئولان بیداردلانی بوده اید که امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزیده ان د. من به طور جد و أکید می گویم که انقلاب و جمهوری اسلامی و نهاد های کشور به وجود.« یکایک شما نیازمند است چه صلح باشد و چه جنگ » (صحیفه نور، ج ۲۱).ایشان در مورخ ۲/۹۶۷ در هفته بسیج درباره خطر غفلت از بسیجیان و روحیه بسیجی گری، طی پیامی به مس ئولان فرمودند« من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولان نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت» ( صحیفه امام، ج ۲۱ ، ص ۱۹۶ )
آری، مسئولان در برابر حفظ روحی ه ایثار و خدمت که از ویژگی های بسیجیان است، مسئول هستند. هرگونه تجمل گرایی و عدم کارایی در عرصه مسئولیت و بی توجهی به روحیه و عواطف مردم ، خطری است که می تواند به نهاد بسیج در عرصه های خطر، ضربه وارد کند. از ضرورتهای مهم سازمان بسیج جهت گسترش اثر بخشی خود در فعالیتهای کشور، تلاش مستمر برای مشارکت و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت ملی – مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری است . با توجه به اهمیت مسئله اشتغال و آموزش مهارتهای کارورزی، توسعه فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی و نیز حرکت به سمت مشخصه های جامعه کارآفرین ارزش مدار و نظر به پیشرفتهای سریع و هدفمند حوزه های مختلف صنعت و فنّاوری در جهان ، الزام شتاب گرفتن آهنگ حرکت کشور برای جهت توسعه دانش بنیان فنّاوری، آموزش و ترویج کارآفرینی برای افراد و مدیران تمامی سازمانهاو تشکّلهای کشور، امری مهم تلقّی می شود. در دهه سوم انقلاب، وجود منابع انسانی جوان و پرتوان کشور و به خصوص تمرکز نیروهای متخصص تحصیلات تکمیلی در حوزه های مختلف دانشگاهی شرایط ویژه ای را برای ارتقای وضعیت فنّاوری و توسعه کارآفرینی کشور مهیا کرده است . در دنیای کنونی، رویارویی با مسائل پیچیده فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با روشهای ساده و سنّتی ممکن نیست و حل این گونه مسائل جز به مدد روشهای نوین ممکن نخواهد بود . این روشهای نوآورانه باید بهترین پاسخ ها را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند؛ چرا که زمان حیاتی ترین و کمیاب ترین منبع در عصر دانش بنیان مبتنی بر سرعت است . از دست دادن زمان توسعه کشور در عصری که پیوسته در حال تغییرات بنیادی است، موجب می شود که فرصتها از کف برود و موقعیت کنونی و آینده کشور اسلامی ایران تضعیف یا تخریب شود . بسیج با داشتن ویژگی های ممتاز علمی، ارزشی، منابع انسانی، توزیع گسترده در مناطق مختلف جغرافیایی کشور، وجود سازمانهای تخصصی در شاخه های مختلف سنّی و تحصیلاتی و حرفه ای و در صورت تدوین و برنامه ریزی و ارائه راهبرد مشخص، در حوزه کارآفرینی فردی و سازمانی می تواند اثر ویژه ای روی توسعه کارآفرینی و فنّاوری کشور بگذارد و مانند نقش ممتاز آن در دوران جنگ تحمیلی، با بهره برداری از این موقعیت تاریخی کشور، عامل توسعه فنّاوری و کارآفرینی و تجمیع تعهد و تخصص در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال و در نهایتا تقویت پایه های نظام بر مبنای اندیشه های امام (ره) و اصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. در دوران فعلی که عصر کارآفرینی نام نهاده شده و به نوعی دهه سوم تشکیل بسیج به شمار می رود، شرایط اجتماعی برای کارکرد جدید بسیج آماده شد ه و همگی پذیرفته اند که بعد از دوران س ازندگی، سازندگان سنگر، خط، پل و اسکله، ثابت کردند می توانند روستاها و شهرهای ویران شده را بازسازی کنند یا دوباره بسازند . اکنون نوبت به وارد شدن به مرحله جدیدی از نقش پذیری و فعالیت این نهاد در عصر کارآفرینی است و از اینرو نسل سوم بسیج شکل گرفته و بسیجیان ت ربیت یافته این نسل، در سنگر توسعه کارآفرینی و فنّاوری به دفاع از ارزشهای انقلاب و توسعه اقتصادی کشور همت گمارند.(خامنه ای، ۱۳۸۰ ) در این نسل حضور بخشهای تخصص یتر شامل بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج متخصصین و صاحبان اندیشه و هنر در عرصه فرهنگی و تولید علم ، یکی از ضروری ترین موضوعاتی است که امروز می تواند خلأ مباحث نظری و نقصان را در فنّاوری ودانش تجربی برطرف کند . بیانات رهبر انقلاب درخصوص نهضت تولید نرم افزار علمی – دینی، مسئولیتی بزرگ بر دوش همه دست اندرکاران حوزه علم و دین بود. با این حال، این مسئولیت ب رای بسیجیان حوزه و دانشگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر بسیجیان فرهنگی است که در عرصه علم و هنر بر تلاش خود بیفزایند و در بسیج توان علمی کشور برای ایجاد جنبش نرم افزاری تلاش کنند. مقام معظم رهبری مسئله تولید علم و توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور را در تمام زمینه ها مطرح فرمودند و بسیج و بسیجیان را به عنوان سردمداران این نهضت در پیشبرد این اهداف مسئول می دانند. ایشان با انتقاد از برخورد منفعل با نظریه های غربی در مورد مفاهیم و مبانی » : اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی خاطر نشان فرمودند اساسی علوم انسانی در اسلام وجود دارد و استادان متعهد دانشگاهها و علمای حوزه ها می توانند با نظریه پردازی و نوآوری علمی در این عرصه ها به حرکت عمومی در کشور در این راستا، فرهنگ و تفّکر بسیجی حداقل در سطح توسعه، کلان و خرد .« کمک کنند در عرصه اقتصاد قابل بررسی است. بسیج پس از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و در پرتو انوار نورانی اسلام، حرکت خویش را در راستای حفظ و حراست از انقلاب و کشورآغاز کرد . این نهاد در راستای ایجاد فضای مناسب برای فعالیت این قشر از بسیجیان متخصص ، باید با یک برنامه منظم و پویا ، افراد متعه د و کار امد کشور و نظام را شناسایی و ساماندهی کند . به منظور ایجاد جاذب ه لازم برای به هم پیوستن نیروهای متخصصی که بتوان با ایجاد بستری لازم از توان آنها در مسیر پیشرفت کشور و تمدن پویای اسلامی استفاده نمود . بسیج اهداف خود را در قالب تشکّل مهندسین بسیجی ، توسع ه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ترویج تفکّ ر بسیجی در عموم فعالیتهای مهندسی ، حفظ و بهر ه برداری از تجربیات مهندسی دفاع مقدس ، مشارکت در رشد و ارتقای توان و مهندسی طرحهای توسعه و عمران کشور ، مشارکت فعال در تشک لهای فنی و مهندسی کشور ، ارا ئه خدمات علمی و فرهنگی و مشاوره حرفه ای به اعضا ، بهره گیری از توان مهندس ان بسیجی در حوادث غیر مترقب بیان کرده است . این سازمان با ایجاد مدیریتهای منابع انسانی، آموزش و پژوهش، فرهنگی و پرورشی، خدمات مهندسی و صنفی ، تعریف هدفمندی را برای دستیابی به اهداف هفت گانه مذکور به وجود آورده است . همچنین با ایجاد گروههای تخصصی عمران، صنعت و معدن، انرژی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ، زمینه های دستیابی مهندسین بسیجی را به اهداف علمی گروههای فنی – تخصصی ایجاد کرده است . شایسته است که هم ه عناصر متعهد در رشته های مختلف مهندسی به ویژه آنها که اندوخت ه گرانبهای سال دفاع مقدس را دارند گرد هم آیند و با تشکل و اتفاق و سازمان دادن سرمایه های علمی، فکری، تخصصی، تجربی، مادی و … در سازمان بسیج مهندسین حضور منسجم یافته و همسویی این ذخیره های گران سنگ را در مسیر رشد انقلاب اسلامی ممکن سازند( میگون پوری،محمدرضا، میگون پوری،الهه،۱۳۸۹،ص۸۵).
۲-۲-۲- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال
در حال حاضر شکاف عظیم و روزافزون میان عرضه و تقاضای نیروی کار، علاوه بر پیچیده تر نمودن معضلات اقتصادی، باعث ایجاد تعارضات اجتماعی و سیاسی در کشور گردیده است و بحران هایی را پیش روی نظام جمهوری اسلامی قرار خواهد داد، که تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و توسعه کشور است. بنابراین برای تعدیل مشکلات اقتصادی و رسیدن به اهداف اشتغال پایدار در سند چشم انداز ضروری است که همه ارکان نظام جمهوری اسلامی و آحاد جامعه اسلامی با مد نظر قرار دادن فرمایشات رهبری انقلاب، خود را در راه رسیدن به این امر متعهد دانسته و از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری ننمایند. بسیج نیز به عنوان یک نهاد مردمی اسلامی که داعیه دار تبعیت محض از فرامین ولی فقیه جامعه اسلامی است، یکی از ارگانهایی است که هم با توجه به فلسفه وجودی آن و هم با توجه به گستردگی طیفهای مردمی در برگیرنده و هم گستردگی جغرافیایی سازمان خود، می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در این زمینه ایفا نماید. از این رو ورود بسیج به حوزه اقتصادی جهت تعدیل معضلات مربوط به اشتغال و بیکاری ضرورتی روزافزون دارد.
بسیجیان جان بر کف ایران، با وجود فقدان امکانات و تجهیزات کافی و تفوق قدرت های زورمدار برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی، بی وقفه علیه نابرابری ها، تبعیض ها و بی عدالتی های حاکم بر جهان مبارزه نمودند و به وسیله انتشار فرهنگی مبانی اسلام، اعتراض خود را از وضع موجود به گوش جهانیان رسانده اند، تا جایی که در رده بندی های جهانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور معترض قلمداد می کنند(سریع القلم،۱۳۸۷).
بی شک هر کشوری تجهیزات و نیروهای برتر خود را به عنوان عقبه استراتژیکی برای شرایط بحران در نظر می گیرد که بالاترین آن سلاح های کشتار جمعی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران عقبه استراتژیک آن عبارت است از عناصر مؤمن و فداکار به نام بسیجی که حماسه ساز قرن بیستم است.
حضرت امام خمینی (ره) با پیروی از مکتب سید الشهدا (ع) و با همت ملت ایران به احیای سیره ی رسول الله (ص) و اصلاح امور امت و تحکیم پایه های حکومت اسلامی پرداخت و نهادهای پرثمری را یکی پس از دیگری در جامعه‌ی اسلامی ایران بنیاد نهاد. بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله ی همین نهادهاست .
نهاد پربرکت بسیج در پنجم آذر ماه ۱۳۵۹ ه.ش به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیان نهاده شد. به اقتضای گسترش و انسجام بیشتر سازمان، این ارتش بیست میلیونی در سال ۱۳۶۸ با نام نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نیروهای پنجگانه ی سپاه مورد تأیید مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
در اصل ۱۵۱ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره شده است:«به حکم آیه ی “واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم” (سوره انفال ، آیه ۶۰) دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه‌ی افراد توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند» بدین ترتیب در زمان حال و آینده، گسترش بسیج و ایجاد آمادگی در توده های مردم به منظور حضانت و صیانت از جمهوری اسلامی ایران مواجه با هیچگونه خلاء قانونی از سوی قانونگذاران و کارگزاران نظام نخواهد شد. علاوه بر آن، آموزه های الهی که اساس تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن مبتنی است؛ حفظ آمادگی در برابر دشمن را در هر زمان و مکان برای اهل ایمان (بسیجیان) توصیه نموده است. قرآن کریم می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته های متعدد، یا به صورت دسته ی واحد، طبق شرایط هر زمان و هر مکان به سوی دشمن حرکت نمایید» (سوره نسا، آیه ۷۱)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.