شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

تفاوت میان صنعت و دانشگاه:

در میان تفاوت میان صنعت و دانشگاه می توان به تفاوت های موجود در اهداف دو طرف، طولانی بودن زمان پژوهش های دانشگاهی، تفاوت انگیزه های افراد در دانشگاه و صنعت، تفاوت در نکات مورد تایید و تاکید و در نتیجه سوالات پژوهشی متفاوت در این دو بخش اشاره کرد(Fontana,2006:312) که در نتیجه چنین تفاوتهایی، اهداف متفاوتی را به دنبال دارد.

۲- ۲-۶-۸  موانع سیاسی و اقتصادی:

در موانع اقتصادی می توان گفت، سیستم های مالی و اعتباری معمولی به دلیل ریسک بالای فناوری های جدید، حاضر به سرمایه گذاری در این فناوری ها نیستند.

همچنین  تحریم های اقتصادی چالشی بر سر راه تجاری سازی می باشند و تولید و تجاری سازی کلیه محصولات و فناوری ها را تحت تاثیر قرار می دهند. از آنجایی که نمی توان فناوری را در داخل مرزهای کشور محدود کرد، در دنیای امروز ضرورت ورود به بازارهای بین المللی به خوبی احساس می شود. تحریم های اقتصادی می تواند سد بزرگی فرا روی این گونه فعالیت ها در عرصه بین المللی ایجاد سازد(طباطبائیان و دیگران،۶۰:۱۳۸۶).

۲- ۲-۶-۹  موانع ساختاری و سازمانی:

سرمایه و موانع ساختاری و سازمان که خود شامل عوامل گوناگونی از جمله محدودیت مالی و ناکارآمدی بوروکراسی، عدم وجود راهبردهای سازمانی تجاری سازی، تعارض بین بازاریابی و تحقیق و توسعه و نبود ارتباط و اطلاعات کافی بین این قسمت های سازمان، تناسب ضعیف محصول با قابلیت های شرکت، عدم تعامل با تیم های پژوهش، عدم تولید انبوه محصول در مراکز هسته ای، عدم ارزیابی دستاوردهای پژوهشی و انجام اصلاحات و بهینه سازی محصولات، حمایت نکردن مدیران رده بالا و بی توجهی مدیران رده های پایین، عدم وجود مدیریت تجاری، عدم قابلیت اطمینان و عدم دسترسی به  خدمات پس از فروش را     می توان نام برد. (مقیمی و دیگران،۱۱۸:۱۳۸۹).

۲- ۲-۶-۱۰  موانع ذاتی خود فناوری:

تحقیقات درباره ویژگی های فناوری یافته های پژوهشی نشان می دهد که اگر فناوری های تولید شده پیچیده، نامنظم، و تصادفی و چند تخصصی باشد همچنین متغیر و دور از دسترس باشد و هزینه تحقیق و آموزش آن بسیار بالا باشد و از لحاظ زمانی، بسیار زمان بر باشد و با نیازهای مشتری تطابق نداشته باشد، شانس تجاری شدن کمتری را دارد.

هرچقدر محصول ساده تر باشد و سریع تر بدست مشتری برسد و در زمان مناسب وارد بازار شود شانس بیشتری برای تجاری شدن دارد. همچنین در مورد محصول باید به زمان بندی مناسب و دوره عمر محصول نیز توجه گردد.

۲- ۲-۶-۱۱  موانع حقوقی و ارتباطی:

موانع حقوقی و ارتباطی از دیگر عوامل بازدارنده در امر تجاری سازی هستند. انجام تشریفات قراردادها و موارد مربوط به ضمانت نامه ها جزء عوامل زمان بر و محدود کننده می باشند. از طرف دیگر فناوری های جدید نیاز به اخذ گواهی نامه های معتبر داخلی و خارجی دارند که این امر نیز موجب کند شدن مسیر تجاری سازی می گردد. از دیگر موانعی که مربوط به قسمت حقوقی فرآیند تجاری است می توان به قرارداد پشتیبانی فنی اشاره کرد که معمولاً از کارآمدی کافی برخوردار نیست.

۲- ۲-۶-۱۲ عدم درک بازار و فقدان بازار واقعی:

بازار به عنوان مهمترین عامل در به نتیجه رسیدن فرآیندتجاری سازی فناوری، می تواند به تنهایی باعث موفقیت و شکست کل زنجیره تجاری سازی فناوری شود. در صورت وجود بازار، بررسی راه های مختلف برای فتح و ورود به آن، همچنین نحوه تعامل با بازیگران فعلی بازار، حیاتی است. عدم درک بازار و نامشخص بودن بازار باعث پیش بینی نامناسب تقاضای بازار میشود و در نهایت به تولید و فروش ضربه  می زند. تقاضای کم برای محصولات جدید یعنی بازار کوچک و از دست دادن مشتریان بالفعل و بالقوه.

۲- ۲-۶-۱۳ واکنش رقابتی:

فرصتها و تهدیداتی که به واسطه فعالیت ها و ابتکارات رقبای سازمانی ایجاد می شود وبه تبع آن فناوری مذکور را تهدید می کند باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد. حائز اهمیت است که رقبای اصلی شناخته شود  و سپس راهبردها، ابتکارات سازمانی و وضعیت رقبا در بازار را کاملاً مورد بررسی قرار داد تا تهدیدها و فرصت های پیش روی سازمان شناسایی گردد. تغییر آمیخته های بازار قبل ازتوفیق محصول دربازار توسط رقیب باعث به وجود آمدن موضع رقابتی ضعیف می شود واین امر یکی از مشکلات تجاری سازی است. این امرسبب می شود که بازار به وسیله محصول رقیب احاطه شود و تازه بودن محصول که یکی ازمزیت ها در امر تجاری سازی است از بین می رود.

۲- ۲-۶-۱۴ بازده سرمایه گذاری ناکافی:

درآمد وسود ناشی از فروش محصول باید به میزانی باشد که بازگشت سرمایه برای شرکت در حد مطلوب باشد یعنی هم بتواند هزینه های صورت گرفته را جبران نماید وهم انتظارات سرمایه گذاران را درمورد سوددهی احتمالی برآورده سازد. ملاحظات رقابت پذیری، شرکت ها را تشویق می کند که فعالیتهای خود را در مکان هایی متمرکز سازندکه دارای بهترین بازگشت سرمایه باشد تابتوانند ازاین طریق ریسک را به حداقل برسانند. سودآوری کم نسبت به سرمایه که به دلیل انتخاب نادرست بازار، عدم پیش بینی درست تقاضا، نداشتن برنامه تسهیلی برای بلند مدت به وجود می آید عامل مهمی در شکست تجاری سازی محسوب می شود.

۲- ۲-۶-۱۵ چالش استاندارد سازی:

تولید، مصرف و تجارت محصول چه در داخل کشور و چه در تبادل بین المللی نیازمند وجود استانداردهای مشخص است. استاندارد کردن، فرآیند تدوین مقرراتی است برای استفاده عمومی مکرر با توجه به مشکلات بالقوه.

هدف از استاندارد سازی صرفه جویی در مصرف نیروی انسانی، مواد، انرژی، حمایت از مصرف کننده، حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست و ایجاد ارتباط بهتر با محیط درون سازمانی و برون سازمانی است. محصولاتی که قصد تجاری شدن را دارند باید بتوانند انتظارات مسئولان را از لحاظ استاندارد محصول موردنظر برآورده سازند که این امر به دلیل طولانی بودن این مرحله یکی از مشکلات تجاری سازی به حساب می آید.

۲- ۲-۶-۱۶ فقدان مراکز تجاری سازی فناوری در چرخه تحقیق تا تولید:

معمولاً یک حلقه واسطه نیاز است که از آنها به عنوان مراکز تجاری سازی فناوری و نوآوری یاد می شود و کشور ما فاقد این حلقه واسطه ای است. مراکز تجاری سازی تکنولوژی که از آنها به عنوان موسسات واسطه ای نیز نام برده می شود، در واقع حلقه های پیوند بین تحقیقات(واحدهای تحقیق و توسعه) و بخش های اقتصادی(واحدهای تولیدی و صنعتی) محسوب می شوند. هدف این حلقه این است که به دنبال راه هایی باشد تا بتواند به بیشترین کاربرد واستفاده از دستاوردها بینجامد.

کارآمدی اینگونه مراکز، مستلزم انجام تحقیقات هدفمند و بازار برانگیخته توسط واحدهای تحقیق و توسعه از یک سو و اتخاذ سیاست ها و اقدام های حمایتی دولت نظیر حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از واردات بی حساب، تغییر جهت برنامه ریزی توسعه ملی از اتکاء به مزیت های نسبی به مزیت های رقابتی بر پایه تکنولوژی از سوی دیگر است.

۲- ۲-۶-۱۷ فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات:

به علت اینکه تجاری سازی فناوری بعداز انجام تحقیقات ، دیگر وظیفه مراکز یا واحدهای تحقیق و توسعه نیست و به لحاظ هزینه های بالا(به مراتب بالاتر ازهزینه تحقیق مانند هزینه طراحی، تولیدآزمایشی، آزمایش و اصلاح)مستلزم سرمایه گذاری بیشتر و حمایتهای بیشتری است ومعمولاً این بخش با موفقیت انجام    نمی گیرد.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید