پایان نامه – عوامل موفقيت اجراي نظام پنج اس

عوامل موفقيت اجراي نظام پنج اس

برخي از عوامل موثر در اجرا و پياده سازي موفق اين نظام عبارتند از:

 • حمايت و پشتيباني كامل و قاطع مديريت ارشد و تاكيد بر آگاهي كامل آنها از اين نظام؛
 • بسترسازي، زمينه سازي و فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه؛
 • آموزش مستمر در كليه سطوح (مديران ارشد، مياني و كليه كاركنان) جهت توجيه اهداف، منافع و استانداردها و مكانيزم عملكرد در نظام پنج اس؛
 • انتخاب افراد آگاه و دلسوز، علاقمند و پيگير براي مسئوليت هاي اجرايي نظام پنج اس؛
 • مستمر بودن و تداوم اجراي نظام پنج اس؛
 • تهيه دستورالعمل هاي اجرايي، چك ليست هاي ارزيابي و مميزي و انجام ارزيابي هاي دوره اي براي بهبود روش هاي پياده سازي و افزايش اثربخشي اين نظام؛
 • تهيه و اجراي روش هاي تشويقي و تنبيهي مناسب در جهت اجراي موفق تر اين نظام؛
 • تعهد مشاركت مداوم مدير ارشد و حمايت كامل وي (بخشی نیک، ۱۳۹۳).

 

۲-۸-۲- موانع و مشكلات اجراي نظام پنج اس

عمده ترين موانع و مشكلات عبارتند از:

 • عدم آموزش كافي كاركنان جهت اجراي صحيح سيستم؛
 • عدم شناخت كافي از اين نظام و توانايي هاي آن و عدم حمايت لازم مديران؛
 • عدم توجه به تداوم اجراي اصول پنج اس و بلند مدت بودن اجراي آن؛
 • ساده انگاشتن نظام پنج اس و عدم بررسي عميق آن؛
 • تصوير و برداشت ناصحيح از هزينه بر بودن اجراي اين نظام در اوايل اجراي آن؛
 • نگرش حل كليه مسائل از طريق اين نظام (همان).

 

۲-۸-۳- مزاياي اجرای نظام آراستگي پنج اس:

 • جلوگيري از انباشته شدن ضايعات؛
 • افزايش درآمد ناشي از فروش به موقع و مقرون به صرفه ضايعات صنعتي به علت تفكيك كردن آنها؛
 • استفاده از قفسه بندي و ارتفاع در چيدمان مواد و صرفه جويي در سطح اشغال محيط كار؛
 • جلوگيري از آتش سوزي، احتراق، انفجار، سقوط اجسام و ساير حوادث مشابه در اثر كاهش تراكم مواد زائد و ضايعات و مراقبت از آنها؛
 • جلوگيري از دور ريختن مواد، قطعات سالم به همراه ضايعات و زوائد؛
 • جلوگيري از گم شدن و يا مخفي ماندن، مواد، قطعات و ابزار در هم با يكديگر در اثر انباشت نامنظم آنها؛
 • سهولت در رفت آمد ليفتراك هاي دستي و ليفتراك ها در محيط كار؛
 • نمايان بودن قطعات، ابزار و مواد در قفسه ها و جلوگيري از پنهان شدن آنها از چشم؛
 • جلوگيري از هر گونه نشت آب، روغن، گاز، باد و ساير مواد به منظور ايجاد ايمني و جلوگيري از ضايع شدن و نيز صرفه جويي در انرژي؛
 • پاكيزگي سطح محيط كار و جلوگيري از لغزيدن كاركنان و زمين خوردن آنها و بروز حوادث در حين كار؛
 • رنگ آميزي مرتب محيط كار و ماشين آلات و نيز تجديد خط كشي ها؛
 • ايجاد فرهنگ پيشگيري به جاي تعمير؛
 • رعايت بهداشت، سلامتي و ايمني كاركنان؛
 • كاهش خستگي و آزردگي هاي ناشي از كار در محيط شلوغ، نامطبوع و حادثه ساز؛
 • انجام خانه تكاني هاي روزانه، هفتگي، فصلي و سالانه توسط كاركنان به منظور مشاركت عمومي در آراستگي؛
 • آمادگي مستمر و لحظه اي محيط كار براي بازديدهاي غير مترقبه مشتري و هر بازديد كننده مهم ديگر از محيط كار (کاشانی، ۱۳۷۲).دانلود از لینک زیر :
برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید