دانلود پایان نامه فرضیه پاداش سهمی–افشای اطلاعات حسابداری

فرضیه پاداش سهمی[۱]

طرح های پاداش سهمی به مدیران(اعطا اختیار معامله سهام[۲] و سهام محدود شده[۳]) می تواند عاملی برای ترغیب مدیران برای افشا داوطلبانه باشد. مثلاً در زمانی که به مدیران شرکت پاداش اختیار خرید سهام داده می شود آن ها دلایلی برای افشا داوطلبانه خود دارند. اول؛ مدیرانی که تمایل دارند تا سهام در دست خود را مبادله نمایند، دارای این انگیزه می باشند اطلاعات محرمانه ای را افشا نمایند تا محدودیت های وضع شده بر معاملات محرمانه را برآورده ساخته و در نتیجه نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. همچنین این محدودیت ها بر روی معاملات محرمانه برای مدیران این انگیزه را فراهم می نمایند تا هرگونه ارزش گذاری نادرست سهام شرکت را قبل از منقضی شدن اختیار خرید سهام اصلاح نمایند. شواهد نشان می دهد که مدیران سهام بیشتری را بعد از اعلان اخبار خوب نسبت به اخبار بد به فروش می رسانند و سهام بیشتری را بعد از اعلان اخبار بد نسبت به اخبار خوب خریداری می نمایند(نوی[۴]،۱۹۹۹). بعلاوه در دوره ای که افراد درون سازمانی سهام بیشتری را خریداری می نمایند، پیش بینی اخبار بد بیشتری (کاهش دهنده قیمت خرید) وجود دارد(چنگ و لو[۵]، ۲۰۰۶). ناگار[۶] و همکاران(۲۰۰۳) شواهدی را یافتند که دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت و کیفیت افشا شرکت( که توسط تحلیلگران اندازه گیری می گردید) زمانی که پاداش و ثروت مدیریت به تغییرات قیمت سهام وابسته است، افزایش می یابد. همچنین آن ها استدلال نمودند که انگیزه های افشا بر مبنای تامین مالی از طریق سهام نه تنها به وسیله اخبار خوب بلکه اخبار بد هم ترغیب می گردد.دوم؛ مدیرانی که در جهت منافع سهامداران موجود عمل می نمایند دارای این انگیزه می باشند تا افشا داوطلبانه را به گونه ای انجام دهند تا هزینه های قراردادی مربوط به پاداش سهمی برای کارکنان جدید را کاهش دهند.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

لیاو[۷](۲۰۱۱) به وسیله ی تحلیل محتوایی گزارشات مالی سالانه، به این نتیجه رسید که پاداش های سهمی مدیران به طور مثبتی با افشا داوطلبانه شرکت درباره دارایی های نامشهود رابطه دارد. با در نظر گرفتن تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به این نتیجه رسید که مکانیزم های حاکمیت شرکتی با افشا در زمانی که انگیزه ها در مورد پاداش سهمی پایین می باشد، رابطه ای ندارد. در صورتی دیگر، حاکمیت شرکتی مطلوب تر باعث افزایش تاثیر انگیزه های پاداش سهمی بر افشا می گردد، و حاکمیت شرکتی و انگیزه های پاداش سهمی مکمل یکدیگر می باشند.

۴) فرضیه هزینه دعاوی حقوقی[۸]

طرح دعاوی حقوقی سهامداران علیه مدیران شرکتی می تواند از دو طریق بر روی تصمیمات افشا مدیریت تاثیر بگذارد. اول؛ دعاوی حقوقی علیه مدیران برای افشا دیرهنگام یا ناکافی می تواند باعث ترغیب مدیران برای افزایش افشا داوطلبانه گردد. دوم؛ دعاوی حقوقی می تواند باعث کاهش انگیزه های مدیران برای افشا اطلاعات آینده نگر گردد. اسکینر[۹](۱۹۹۴) شواهدی را یافت که مدیران شرکت های با اخبار بد انگیزه دارند تا اطلاعات را از پیش افشا نموده تا باعث کاهش هزینه دعاوی حقوقی گردند. برخی اعتقاد دارند افشا از پیش اخبار بد سودمند می باشد چون که کاهش قیمت سهام را در چندین دوره گسترش می دهند و در نتیجه احتمال محکومیت در عموم به وسیله شناسایی تقصیرات کاهش می یابد. میلر و پیوتروسکی[۱۰](۲۰۰۰) که مدیران شرکت هایی که در صنایع با ریسک بالای دعاوی حقوقی نسبت به شرکت های با ریسک پایین دعاوی حقوقی فعالیت می نمایند، به احتمال زیادی تمایل دارند تا پیش بینی مثبتی درباره سود آتی شرکت بنمایند. راجرز و ون بوسکیرک[۱۱](۲۰۰۹) یافتند که شرکت هایی که در معرض دعاوی حقوقی قرار دارند سطح افشا خود را کاهش می دهند. این یافته برخلاف یافته های دیگر است و نشان می دهد که فرایند دعاوی قضایی علیرغم حمایت های مطرح شده در اصلاح قانون دعاوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی ۱۹۹۵[۱۲]، انگیزه های مدیریت برای افشا را کاهش می دهد. با این وجود لوری[۱۳](۲۰۰۹) شواهد این تحقیق را از این طریق زیر سوال برد که نمونه های تحقیق راجرز و ون بوسکیرک بر اساس نمونه ای از شرکت هایی می باشد که واقعاً در دعاوی حقوقی محکوم شده اند و در نتیجه نمی توان این نتایج را به سایر شرکت ها تعمیم داد.

[۱]-Stock compensation hypothesis

[۲]-Stock option

[۳] -restricted stock

[۴]-Noe

[۵]-Cheng and Lo

[۶]-Nagar

[۷]-Liao

[۸]-litigation cost hypothesis

[۹]-Skinner

[۱۰]-Miller and Piotroski

[۱۱]-Rogers and Van Buskirk

[۱۲]-Private Securities Litigation Reform Act of 1995

[۱۳]-Lowry

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید