مراحل اجراي پروژه CRM//پایان نامه درمورد CRM

مراحل اجراي پروژه CRM//پایان نامه درمورد CRM

 • مراحل اجراي پروژه مديريت ارتباط با مشتري:

چفی،بلدی و کی دسی،2010 اجرای پروژه را به سه مرحله تقسیم کرده اند:

1- برنامه ريزي:

 • تعريف حدود و دامنه پروژه مديريت ارتباط با مشتري
 • ايجاد برنامه هاي ارتباط
 • تعريف مناسب پروژه سازمان (اعضا،نقش ها،وظايف)
 • طراحي زير بناي نرم افزاري
 • برنامه ريزي پروژه
 • انتخاب افراد در زمينه هاي مختلف
 • انتخاب عاملان اجرايي
 • اطمينان يافتن از منابع مناسب
 • تعريف اهداف
 • راه اندازي وب سايت پروژه مديريت ارتباط با مشتري بر روي اينترنت شركت

2- پايه ريزي:

 • جمع آوري انتظارات كاربران نهايي
 • طراحي تكنيكي كار
 • مشتري گرايي و ارتقاي نرم افزارمديريت ارتباط با مشتري
 • كنترل نتايج بسته كاري (دادن دستورات بر اساس جنبه هاي تكنيكي)
 • اطمينان از كيفيت بسته كاري
 • آزمايش در مقياس كاهش يافته ( 2 يا 3 مكان) از ابزارهاي كاركردي
 • پايه ريزي پروژه و كنترل آن
 • ارتباط با مديريت عالي و مدير محلي
 • انطباق ابزار

3- اجرا:

 • بهبود دادن خصوصيات تكنيكي نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري
 • ارزش گذاري كاربران نهايي
 • مفيد و قابل استفاده بودن ارزشگذاري
 • انتقال ارتباط به كارگزاران
 • بازاريابي پروژه نهايي در منطقه محلي با مديران عالي و كاربران نهايي
 • بنيان نهادن و توزيع ارتباطات موفق از طريق اينترنت و نامه

 

13-2 بعضی از مهمترین موانع و عوامل شکست در اجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری عبارتند از:

 • تغییرات سازمانی
 • سیاست های شرکت
 • درک سطحی از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری
 • مهارت های اجرایی ضعیف

این شواهد اهمیت تعریف مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان استراتژی کسب و کار نشان می دهد و بنابراین به عنوان نقطه شروع برای سازمان های با مدیریت ارشد می باشد( Torkzadeh & et al, 2005, 19 ).

با اینکه مدیریت ارتباط با مشتری یک مفهوم نسبتاً جدید است، اما شرکت های تجربی کمی وجود دارند که درک و اجرای مناسبی را دنبال کنند. در نتیجه یک نیاز الزامی وجود دارد به دانش بیشتر در مورد اهداف، ارزیابی تجربیات بدست آمده توسط دیگر شرکت ها، پیدا و کشف کردن مهارت ها هم در داخل و هم در خارج از سازمان به منظور اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری. همچنین عوامل دیگری برای عدم موفقیت در اجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد:

 • درک هیئت مدیره و مدیران این است که مدیریت ارتباط با مشتری فقط یک استراتژی مستلزم ایجاد تغییرات در جنبه ها و مفهوم های سازمان های مختلف نیست و اجرای آن لحظه ای و آنی نیست.
 • فرض بر این است که مشتریان امروزه شناخته شده اند و از همه منابع موجود برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتریان استفاده نمی کنند.
 • ارتباطات بدون کارایی بین بخش ها و دپارتمان ها نیز وجود دارد.
 • کمبود و فقدان استانداردها به ایجاد و  تکامل تدریجی استراتژی فوی  اجازه نمی دهد( Laplaca, 2004, 14 ).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند